Často kladené dotazy na Post-it® Brand

Často kladené dotazy na Post-it® Brand

Často kladené dotazy na produkty obecně

 • Ano. 3M absolvovala recyklační zkoušky u výrobků Post-it® bločky v papírnách na recyklovaný papír. Adhezní vrstva na papíru recyklaci nijak nepřekáží, protože k jejímu odstranění dochází během procesu odbarvování papíru. Barviva z papíru jsou odstraněna během procesu odbarvování.

 • Na trhu je dostupná řada barev a rozměrů lístečků Post-it® bločky z papíru obsahujícího minimálně 30 % již dříve používaného recyklovaného obsahu. Společnost 3M dále nabízí lístečky ze 100% recyklovaného materiálu ve žluté barvě Canary Yellow a nejrůznějších pastelových barvách. Lístečky ze 100% recyklovaného materiálu obsahují 70 % zbytkových materiálu a ze 30 % jsou ze spotřebitelského odpadu. Podložky Post-it® Easel Pads jsou rovněž k dostání z papíru se 30% podílem recyklovaného papíru ze spotřebitelského odpadu.

 • Existuje omezené množství recyklovaného vlákna, ze kterého lze vyrobit nový papír. I při maximální recyklaci nemohou papírny udržitelně vyrábět pouze recyklovaný papír. Ve skutečnosti se odhaduje, že pokud by byl všechen papír pro tisk a psaní z recyklovaného materiálu, maximální úroveň udržitelnosti by byla méně než 10 % spotřebitelského odpadu.

 • Recyklace je důležitá strategie pro odklonění odpadu z přeplněných skládek. Sebraný papír se používá jako surovina pro výrobu recyklovaného papíru, krabic a toaletních a podobných papírů. Recyklování rovněž chrání lesy snížením potřeby čerstvé celulózy. Recyklace však znamená více než pouhý sběr recyklovatelných materiálů. Tři body recyklace zahrnují sběr odpadu, výrobu nových výrobků z recyklovaného odpadu a prodej těchto výrobků. Koupí recyklovaných výrobků pomáháte posílit trh s těmito výrobky, podporujete nové technologie a vytváříte stabilnější trhy pro prodej materiálů oddělených od recyklace. Nákupem výrobků z recyklovaného papíru hrajete svoji roli pro lepší životní prostředí.

 • Ano. Kvalita lístečků Post-it® Recyklované bločky je stejná jako u normálních lístečků Post-it® bločky.

 • Od roku 1975 zabránil program „prevence znečištění se vyplácí“ společnosti 3M vzniku více než 1,2 miliardy kilogramů imisí. Od roku 1990 snížila společnost 3M emise těkavých organických sloučenin do vzduchu o 95 % a emise skleníkových plynů o 62 %. Od 70. let 20. století navíc společnost 3M pracuje na snižování odpadu prevencí, opakovaným používáním a recyklací ve svých provozech. V roce 2008 společnost 3M zrecyklovala nebo opětovně použila 20krát více odpadu, než kolik ho upravila, zlikvidovala na skládkách nebo odeslala do spaloven.

 • Jako zbytkový odpad, také známý jako průmyslový odpad, je obecně označován materiál odkloněný z odpadního toku během výrobního procesu. To nezahrnuje opětovné využívání materiálů, jako je oprava, přebroušení nebo odpad generovaný během procesu, a lze jej regenerovat stejným procesem, jako při kterém vzniká. Za spotřební odpad je obecně považován papírový odpad vznikající v domácnostech nebo kancelářích, po splnění svého účelu. Například noviny, které se recyklují po přečtení, jsou spotřebitelským odpadem.

 • Recyklované produkty musí obsahovat alespoň nějaký materiál, který byl obnoven nebo odkloněn z toku pevných odpadů buď během výrobního procesu (zbytkový odpad), nebo po použití u spotřebitele (spotřební odpad). Recyklovatelný znamená, že lze výrobek sbírat, třídit nebo jinak vyjmout z toku pevných odpadů za účelem opětovného použití nebo výroby nebo tvorby jiného produktu nebo obalu pomocí zavedeného programu recyklace. Recyklovaný obsah ještě není zárukou, že je výrobek recyklovatelný, ačkoli většinu papírových výrobků lze recyklovat pomocí zavedených programů recyklace. Lístečky Post-it® bločky a Post-it® Silně lepicí bločky jsou recyklovatelné.

 • Tento symbol se označuje jako Möbiova páska. Je to symbol recyklace ve tvaru tří šipek v řadě formujících trojúhelník a znamená, že výrobek nebo obal jsou vyrobeny z recyklovaných materiálů nebo že výrobek či obal jsou recyklovatelné, případně označují typ plastu použitého na obal. Informace jsou často uvedené uvnitř nebo okolo Möbiovy pásky a uvádí, kolik recyklovaného materiálu je přítomno, nebo jaká část obalu nebo výrobku je recyklovatelná.

 • Udržitelný výrobek je takový výrobek, který je vyroben, používán a likvidován bez čerpání zdrojů Země či bez toho, že by měl škodlivé účinky na životní prostředí. Mezi atributy udržitelných produktů patří zodpovědné používání obnovitelných zdrojů, minimalizace přepravy za účelem snížení spotřeby fosilních paliv, odpovědná výroba s cílem snížení znečištění a recyklovatelnost výrobku. Hlavní složkou produktů Post-it® bločky a Post-it® Easel je papír a papír je obnovitelný zdroj. Všechen papír v procesu výroby produktů Post-it® bločky je certifikován CoC (Chain of Custody). To znamená, že je zdroj kontrolován třetí stranou. Post-it® bločky prodávané v USA jsou vyráběny v USA. Produkty jsou navíc recyklovatelné prostřednictvím domácích a kancelářských toků odpadu.

 • Papír s certifikací CoC pochází z dobře spravovaného lesa, kde jsou všechny stromy po vytěžení nahrazeny novými stromy. Nelegální těžba dřeva je zakázána a starý vzrostlý les je chráněn před těžbou. Chain of Custody (CoC) je externě auditovaný systém. Jedná se o podrobné vedení záznamů, ze kterých je jasný původ dřeva a jeho distribuce během celého procesu až ke koncovému produktu. Používá se ke sledování a ověření původu a procenta certifikované celulózy použité v koncovém produktu.

 • Všechny produkty Post-it® bločky a Easel Pads mají certifikaci CoC od revizního systému třetí strany.

 • Volejte na informační linku divize kancelářských potřeb na čísle +420 261 380 111, kde získáte další informace o produktech Post-it® bločky. Otevírací doba 9 až 17 CST.

Často kladené dotazy pro digitální lístečky

 • Software Post-it® Digital Notes je kompatibilní s operačními systémy Windows XP, Windows Vista a Windows 7 (32- a 64bitové verze).

 • Nejnovější aktualizace můžete stahovat z webu:

  http://www.3m.com/digitalnotes


  Vezměte prosím na vědomí, že aktualizace pro verze Post-it® Software Notes 3.1 (nebo starší) a Post-it® Digitální poznámky 4.1 (nebo starší) není zdarma. Tato nová verze vám poskytne bezplatnou 30denní zkušební verzi. Po 30denní zkušební verzi budete vyzváni k zakoupení produktu.

 • Ano, zkušební verzi můžete nainstalovat na neomezený počet počítačů. Zkušební verze poběží třicet (30) dní. Po třiceti (30) dnech zkušební verze bude na každém počítači se softwarem Post-it® Digitální poznámky potřeba pro další používání tohoto softwaru zakoupit licenci. Software Post-it® Digital Notes lze zakoupit na následujícím webu http://www.3m.com/digitalnotes.

 • Ano, kliknutím na tlačítko Desktop Dispenser a výběrem možnosti Tools (Nástroje). V kontextové nabídce vyberte položku Preferences... (Předvolby...). Poté vyberte kartu Miscellaneous (Různé) a vyhledejte část Notepad Display (Zobrazení lístečku). Pokud vyberete možnost Taskbar notification area only (Pouze oznamovací oblast), Desktop Dispenser se skryje.

 • Klikněte na tlačítko Desktop Dispenser a vyberte položku Tools (Nástroje). V kontextové nabídce vyberte položku Preferences... (Předvolby...). Poté na kartě General (Obecné) zrušte zaškrtnutí položky Show 'About Post-it® Digitální poznámky ' picture during startup (Při spuštění zobrazit obrázek O aplikaci Post-it Digital Notes).

 • Odeberte zástupce Post-it® Digitální poznámky ze složky Po spuštění. Klikněte na tlačítko Start na ovládacím panelu. Vyberte položku Programy a poté Po spuštění. Klikněte pravým tlačítkem na položku Post-it® Digitální poznámky. Z kontextové nabídky vyberte položku Odstranit. V dialogovém okně Potvrdit odstranění zástupce vyberte Ano. Pamatujte, že když aplikace Post-it® Digitální poznámky nepoběží, nebude upozorňovat na výstrahy a nebudete dostávat upozornění odběru.

 • Lístečky a připomínky lze uložit do souboru PDNDB. Pokud si důležité informace píšete na lístečky, je doporučeno zahrnout soubor PDNDB do vašich rutinních systémových záloh.

  Windows XP:
  Tento soubor se nachází ve složce C:\Documents and Settings\\Application Data\3M\PDNotes.

  Windows Vista:
  Tento soubor se nachází ve složce C:\Users\\AppData\Roaming\3M\PDNotes.

 • Ano. Klikněte na tlačítko Desktop Dispenser a vyberte položku Tools (Nástroje). (Případně klikněte pravým tlačítkem na ikonu žlutého lístečku na hlavním panelu a vyberte možnost Tools (Nástroje).) V kontextové nabídce vyberte položku Preferences... (Předvolby...). Poté klikněte na kartu Default Note Settings (Výchozí nastavení lístečku). V poli označeném Post-it® Digitální poznámky Settings (Nastavení aplikace Post-it® Digitální poznámky) můžete nastavit typ písma, velikost písma a barvu lístečku pro nové lístečky.

  Výchozí nastavení lístečků lze rovněž změnit pomocí šablon lístečků. Vytvořte šablonu lístečku s požadovaným písmem a nastaveními a tuto šablonu nastavte jako výchozí pro nové lístečky. Další informace o tvorbě šablon lístečků naleznete v nápovědě programu pod položkou Templates (Šablony).

 • Jsou tři způsoby, jak vyčistit vaši plochu od lístečků: 1) lístečky můžete minimalizovat, 2) lístečky můžete skrýt nebo 3) lístečky můžete přesunout na nástěnku Memoboard.


  Minimalizujte lísteček poklikáním na tlačítko Note (Lísteček) v levém horním rohu lístečku. Rovněž můžete vybrat položku Minimalizovat v panelu nástrojů Note (Lísteček). Klikněte na tlačítko Note (Lísteček) v levém horním rohu lístečku, tím se zobrazí panel nástrojů Note (Lísteček). Poté vyberte kartu Note (Lísteček) a vyberte tlačítko Minimize Note (Minimalizovat lísteček). Poklikáním na minimalizovaný lísteček jej obnovíte. Volitelně lze minimalizovaný lísteček obnovit kliknutím pravým tlačítkem a výběrem položky Restore (Obnovit) z kontextové nabídky.


  Skryjte všechny své lístečky jediným příkazem výběrem možnosti Hide All Desktop Notes (Skrýt všechny lístečky na ploše) po stisknutí tlačítka Tools (Nástroje) v nabídce Desktop Dispenser. Lístečky lze obnovit buď kliknutím na ikonu Desktop Dispenser (jako pro nový lísteček), nebo výběrem možnosti Restore Desktop Notes (Obnovit lístečky na ploše) po kliknutí na tlačítko Tools (Nástroje) v nabídce Desktop Dispenser.


  Případně můžete své lístečky dát na nástěnky Memoboards a zobrazit si je dle potřeby.

 • Zkontrolujte, že u položky Preferences (Předvolby) na kartě Miscellaneous (Různé) je zaškrtnuta položka Play sounds (Přehrávat zvuky). K nabídce Preferences (Předvolby) se dostanete kliknutím na tlačítko Tools (Nástroje) v nabídce Desktop Dispenser. Pokud toto políčko není zaškrtnuto, není váš počítač momentálně nastaven pro přehrávání zvuků. Může být nezbytné nainstalovat zvukovou kartu nebo povolit zvuky v nastavení vašeho systému.

  Zkontrolujte, že máte pro soubory .wav přidruženy akce v ovládacím panelu Zvuky systému Windows. Tento ovládací panel lze otevřít z operačního systému nebo kliknutím na tlačítko Select sounds (Vybrat zvuky) na kartě Miscellaneous (Různé) dialogového okna Preferences (Předvolby).

 • Několikrát poklikejte na oblast pro posunutí (horní oblast) lístečku. (Poprvé dojde ke změně velikosti lístečku pro přizpůsobení textu, podruhé se lísteček posune přibližně o 1 řádek nahoru.)

 • Windows XP:
  Nejprve aplikaci ukončete. Poté přejděte do části Přidat/odebrat programy v Ovládacích panelech systému Windows. Vyberte položku Post-it® Digitální poznámky a klikněte na tlačítko Přidat/odebrat.

  Windows Vista a Windows 7:
  Nejprve aplikaci ukončete. Poté přejděte do části Programy a funkce v Ovládacích panelech systému Windows. Vyberte položku Post-it® Digitální poznámky a klikněte na tlačítko Odinstalovat.

 • Po vyhodnocení aktuálního trhu s počítači a vyslechnutí si požadavků na software Post-it® od počítačových uživatelů jsme se rozhodli, že tento software představíme pro operační systém Windows®. Vnímáme důležitost ostatních platforem a zkoumáme příležitosti pro vývoj produktů pro všechny fanoušky Post-it® bloček.

 • Existuje několik způsobů, jak přidat obrázek do lístečku: Přetáhněte obrázek z jiné aplikace na lísteček. Vyberte lísteček a vložte dříve zkopírovaný obrázek ze schránky.
  Klikněte na tlačítko Add/Replace Picture (Přidat/nahradit obrázek) z panelu Note (Lísteček) vlastností lístečku.
  Poznámka: Na lísteček lze umístit pouze jeden obrázek, který bude vždy umístěn v horní části lístečku.
  Další informace o práci s obrázky v lístečcích naleznete v nápovědě aplikace pod heslem Pictures in Notes (Obrázky na lístečcích).

 • Ano, klikněte na tlačítko v levém horním rohu lístečku, tím zobrazíte panel nástrojů Note (Lísteček). Poté vyberte kartu Note (Lísteček). Nakonec klikněte na tlačítko Resize Picture (Změnit velikost obrázku). Tím obrázek přejde do režimu změny velikosti. Přetažením úchytů na hranách obrázku změníte jeho velikost. Chcete-li ukončit režim změny velikosti, klikněte na tlačítko Resize Picture (Změnit velikost obrázku) na panelu nástrojů Note (Lísteček).

  Případně přejděte do režimu změny velikosti kliknutím pravým tlačítkem na obrázek. Z kontextové nabídky vyberte položku Resize (Změna velikosti). Chcete-li opustit režim změny velikosti, klikněte pravým tlačítkem na obrázek a znovu vyberte položku Resize (Změnit velikost).

 • Ano, klikněte na tlačítko v levém horním rohu lístečku, tím zobrazíte panel nástrojů Note (Lísteček). Poté vyberte kartu Note (Lísteček). Nakonec klikněte na tlačítko Crop Picture (Oříznout obrázek). Tím obrázek přejde do režimu oříznutí. Přetažením úchytů na hranách obrázku změníte jeho velikost. Chcete-li ukončit režim oříznutí, klikněte na tlačítko Crop Picture (Oříznout obrázek) na panelu nástrojů Note (Lísteček).

  Do režimu oříznutí lze případně přejít kliknutím pravým tlačítkem na obrázek. Z kontextové nabídky vyberte Crop (Oříznout). Chcete-li opustit režim oříznutí, klikněte pravým tlačítkem na obrázek a znovu vyberte položku Crop (Oříznout).

 • Ano, klikněte na tlačítko v levém horním rohu lístečku, tím zobrazíte panel nástrojů Note (Lísteček). Poté přejděte na kartu Note (Lísteček) a klikněte na tlačítko Rotate Picture (Otočit obrázek). Z kontextové nabídky vyberte směr otočení obrázku.

  Případně klikněte pravým tlačítkem na obrázek. Z kontextové nabídky vyberte položku Rotate (Otočit) a poté vyberte směr otočení obrázku.

Otázky týkající se nástěnek Memoboards

Otázky ohledně odběrů lístečků

 • V dialogovém okně Preferences (Předvolby) přejděte na kartu Subscription (Odběr). Vyberte web, který vás zajímá, a klikněte na tlačítko Subscription Info (Informace o odběru). Tlačítkem Check for notes now (Zkontrolovat lístečky) proběhne pokus o získání lístečku. Pokud server nebude k dispozici, zobrazí se chybová zpráva.

 • Klikněte na tlačítko Desktop Dispenser a vyberte položku Tools (Nástroje). V kontextové nabídce vyberte položku Preferences... (Předvolby...) a poté kartu Subscription (Odběr). Vyberte web odběru, který chcete odebrat, a klikněte na tlačítko Remove Subscription (Odebrat odběr).

 • Pokud k přístupu na internet používáte proxy server, musíte zadat adresu a port serveru na kartě Subscription (Odběr) v dialogovém okně Preferences (Předvolby). (Pokud je vaším výchozím prohlížečem Internet Explorer, vyberte položku Always use proxy settings from Internet Explorer (Vždy používat nastavení proxy z prohlížeče Internet Explorer). To ve většině případů zajistí správné nastavení.) Ověřte správnost konfigurace kliknutím na tlačítko Test Settings (Vyzkoušet nastavení). Ohledně správného nastavení se poraďte se správcem vaší sítě.

Otázky ohledně záložek