Nejčastější dotazy k aplikaci Post-it® Plus

Nejčastější dotazy k aplikaci Post-it®

Přehled

Názvy klíčových obrazovek nacházejících se v aplikaci Post-it®:

Obrazovky pro iOS®

 • Zaznamenejte si své poznámky
  Zachyťte obrazovku
 • Kombinujte skupiny
  Zachyťte náhled
 • Vytvářejte digitální poznámky
  Zobrazení tabule
 • Organizujte vlastním způsobem
  Zobrazení editoru poznámek
 • Sdílejte se svými oblíbenými aplikacemi
  Zobrazení v mřížce
 • Pracujte napříč zařízeními
  Zobrazení pro export

Všeobecné

 • Aplikace Post-it® je aplikací pro vaše zařízení iOS a zařízeních Android™, které digitalizuje vaše ručně psané čtvercové poznámky Post-it®, plynule a snadno. Jednoduše zachyťte analogové poznámky pomocí fotoaparátu nebo vytvořte nové poznámky přímo v zařízení pro důležitá připomenutí. Uspořádejte, dolaďte a zorganizujte poznámky a nápady jak uznáte za vhodné na tabuli. Pak sdílejte svoji uspořádanou tabuli s kamarády a spolupracovníky nebo exportujte do svých oblíbených aplikací a cloudových služeb – včetně formátů PowerPoint®, Excel®, PDF, Dropbox a mnoha dalších.
 • „Zachycení“ představuje proces fotografování více poznámek Post-it® a následně identifikaci jednotlivých poznámek tak, aby je bylo možné digitálně přetvořit.
 • „Tabule“ představuje prostor na displeji se zachycenými poznámkami Post-it®. Na stejné tabuli se může nacházet více zachycení. Navíc poznámky Post-it® na tabuli lze individuálně přesouvat a upravovat.
 • Aplikace Post-it® funguje se všemi zařízeními se systémem iOS® 10 nebo jeho vyšší verzí. A na zařízeních Android™ se systémem Android™ 7 nebo vyšší verzí. Je optimalizován pro iPhone® X a novější, jakož i pro iPad Pro®.
 • Momentálně ne, ale zkoumáme možnosti dalšího rozšíření. Naše první aplikace pro stolní počítače bude spuštěna na platformě Mac® společnosti Apple® později tento rok. Pokud máte zájem o aplikaci pro stolní počítače, zašlete nám prosím zprávu na adresu postitapp@3m.com a dejte nám vědět, který operační systém upřednostňujete (např. Windows, Mac®, webový, jiný). Pokud hledáte aplikaci s obrazovkami většími než váš smartphone, aplikace funguje skvěle na zařízeních iPad®, Android™ tabletech a může být promítána do Apple TV® pomocí funkce AirPlay®.
 • Rozhodně. Navštivte adresu Post-it.cz/App, kde získáte všechny nejnovější informace.

 • Zachycení obsahu s vysokým kontrastem funguje nejlépe, takže doporučujeme používat tmavě zbarvené značkovače nebo pera s plstěnými hroty. Aplikace také skvěle funguje se zařízením Apple Pencil® při editaci digitálních poznámek. Důležité je osvětlení v místnosti a také kontrast mezi poznámkami Post-it® a pozadím. Vždy pořizujte snímky v dobře osvětlených prostředích. Pokud máte světlé pozadí, například bílou tabuli, nejlépe fungují poznámky s výraznými barvami. Pokud máte tmavé pozadí, fungují lépe světle zbarvené poznámky.
 • Momentálně je aplikace Post-it® optimalizovaná pro čtvercové poznámky Post-it®. Pokud používáte jiné tvary, může je aplikace i přesto zachytit, ale zobrazí se jako čtverec. Může tak dojít k tomu, že obsah poznámky bude zdeformovaný. Pokud vás zajímá podpora snímání nečtvercových poznámek, obraťte se na nás.

Ochrana osobních údajů

 • Společnost 3M není schopna zobrazit žádný obsah zachycený pomocí aplikace.
 • Aplikace Post-it® nepoužívá ani nesleduje žádné osobní nebo osobně identifikovatelné údaje. Chcete-li zobrazit úplné zásady ochrany osobních údajů společnosti 3M, navštivte web 3m.com/privacy.

 • Když zachytíte poznámky Post-it®, máte možnost je označit pomocí své polohy, abyste ji později mohli použít. Pokud poskytnete aplikaci oprávnění přístupu k vaší poloze, zobrazení zachycení zobrazí, kde byla jednotlivá zachycení provedena. Poloha se také zobrazí při exportu poznámek Post-it® jako PDF dokumentu, tabulky aplikace Excel® nebo prezentace aplikace PowerPoint®. Oprávnění polohy můžete vždy změnit prostřednictvím možnosti Služby polohy v nastavení soukromí systému iOS nebo možnosti povolení aplikací pro Android™, dostupné v nastaveních ochrany osobních údajů zařízení.

Řešení potíží

Digitální poznámky

Organizace

 • Ne, tabule nelze rozdělit. Jakmile je jednou zkombinujete, nelze je již dělit.
 • S otevřenou aplikací Post-it® vytvořte novou tabuli zachycením poznámek nebo otevřením stávajícího panelu obsahujícího poznámky. Jednoduše přetáhněte a vložte libovolné z poznámek do skupin a z nich a znovu uspořádejte poznámky podle potřeby.
 • V zobrazení tabule po klepnutí na skupinu poznámek uvidíte tři možnosti rozvržení vyobrazené jako ikony. První zobrazuje poznámky v zachycené podobě. Druhá uspořádá poznámky do řádků a sloupců. Třetí zcela napravo zarovná poznámky tak, aby odpovídaly poměru stran tvaru zvolené skupiny.
 • Ano. Jednoduše exportujte tabuli jako jeden z typů souborů a otevřete exportovaný typ souboru pro pokračování v práci s poznámkami v oblíbených programech.
 • Máte dvě možnosti. V zobrazení mřížky jednoduše klepněte na možnost „Select“ (Vybrat) v pravé horní části obrazovky. Vyberte všechny tabule, které si přejete zkombinovat a stiskněte tlačítko „Combine“ (Zkombinovat). Vaše vybrané tabule se sloučí do jedné. Druhou možností je jednoduše v zobrazení mřížky přetáhnout libovolné z tabulí na tabuli, se kterou je chcete zkombinovat.
 • V zobrazení mřížky jednoduše klepněte na možnost „Select“ (Vybrat) v pravé horní části obrazovky. Ikona odpadkového koše se zobrazí na pravé spodní straně obrazovky. Klepněte na ní a vyberte možnost Delete Board (Odstranit tabuli).
 • Ano! Na zařízeních iOS® máte možnost označit nejdůležitější poznámky hvězdičkou. Takto umístěte obrázky poznámek s hvězdičkou na obrazovku "Dnes" na vašem zařízení iOS®. Tímto způsobem stačí zobrazit obrazovku Dnes, abyste viděli své každodenní úkoly, připomínky nebo důležité myšlenky. Pokud chcete označit hvězdičkou své poznámky, stačí jít do hlavního menu, klepnout na individuální poznámku a v pravém dolním rohu klepnout na ikonu hvězdičky.

Hledání

 • V zobrazení mřížky potažením dolů zobrazte pole hledání. Můžete zadat názvy konkrétních tabulí nebo názvy skupin tabulí. Zde se hodí mít dobré zvyky v označování. Lze také hledat data vytvoření tabulí a data zachycení.

Sdílení

 • Chcete-li exportovat tabuli, vyberte ji v zobrazení mřížky a klepněte na tlačítko Share (Sdílet) nebo otevřete tabuli a klepněte zde na tlačítko Share (Sdílet). Otevře se zobrazení Export Board (Exportovat tabuli), kde nejprve vyberete formát k exportu a pak cíl exportu, například e-mail, iMessage®, AirDrop® do jiného zařízení, Dropbox, Google Drive™ apod.
 • Formát k exportu Post-it® Archive vytvoří soubor s příponou „.3csb“, který lze otevřít v aplikaci Post-it® v jiném zařízení. Také ho lze používat k odesílání tabulí jiným osobám, např. e-mailem, prostřednictvím iMessage® nebo pomocí AirDrop®.
 • Kopie tabulí můžete ukládat do cloudových služeb a importovat je do aplikace v jiném zařízení. Momentálně neexistuje žádná funkce synchronizace cloudu mezi zařízeními. Je to však funkce, kterou zvažujeme. Pokud vás to zajímá, obraťte se na nás.

Nastavení

 • V zobrazení nastavení klepněte na část „Výchozí barva poznámky“. Otevře se nabídka barev, což vám umožní vybrat výchozí barvu digitálních poznámek.
 • V zobrazení nastavení klepněte na část „Siri® Shortcuts“ (Zkratky Siri®). V nabídce Siri® Shortcuts (Zkratky Siri®) můžete přidávat následující zkratky: 1) Zachycení poznámek na novou tabuli, 2) vytvoření poznámky v nové tabuli, 3) zachycení poznámek na poslední tabuli, 4) vytvoření poznámky v poslední tabuli a 5) zobrazení poslední tabule. Jednoduše stiskněte znaménko „+“ a pak stiskněte červené tlačítko záznamu a uložte svoji novou zkratku Siri®.
Sledujte Post-it® Brand
Post-it Brand je ochranná známka společnosti 3M.
Změnit Lokaci
Česká republika - Čeština