Analýza nedostatků

Analýza nedostatků pomocí archů Post-it® Samolepící archy

Určení příležitostí pro dosažení vašeho skutečného potenciálu.


Analýza nedostatků je nepostradatelnou metodu při vyhodnocování vašeho aktuálního výkonu oproti potenciálnímu výkonu.

Identifikací využití (a případného nevyužití) vašich prostředků a zdrojů umožňuje analýza nedostatků dříve uchopit vaše obchodní cíle – a to krátkodobě i dlouhodobě.
 

 • 1

  Určete téma, u kterého provedete analýzu nedostatků. Může se jednat o cokoli, co je zásadní pro vaši činnost, včetně: tvorba příjmů, snižování nákladů, vývoj produktů atd.

  Identify the topic

 • 2

  Toto téma napište do velkého prostoru, např. na arch Post-it® Samolepicí Meeting chart, aby jej členové týmu viděli.

 • 3

  Sem zakreslete, kde aktuálně jste ve vztahu k vašemu tématu. To budou z velké části metriky nebo atributy, ale rovněž to lze použít na branding (tj. vnímání vašeho produktu).

 • 4

  Dále zaneste, kde byste chtěli být za určité časové období. Například, chcete během příštích 18 měsícům k vašemu produktu přidat tři důležité vlastnosti?


  Plot your next time frame

 • 5

  Rozhodněte, jak nedostatek zaplnit. Mezi běžné způsoby této části patří provedení SWOT analýzy. Nebo jednoduše zaplňte nedostatek
  pomocí 6 M:

  • • Manpower (Lidské zdroje) – popište potřebné lidské zdroje
  • • Method (Metoda) – identifikujte potřebný proces
  • • Metrics (Metriky) – identifikujte potřebné ukazatele
  • • Machines (Stroje) – určete požadovanou technologii
  • • Materials (Materiály) – určete potřebné zboží (od surovin po marketingové podklady)
  • • Minutes (Minuty) – kolik času zabere dosažení vašeho cíle
 • 6

  Začněte určením způsobů nápravy nedostatků – spolupracujte s hlavními členy týmu na určení akcí k redukci jednotlivých nedostatků a termínů pro implementaci těchto činností. Proveďte interní inventuru a vyhodnoťte, co aktuálně máte a co budete potřebovat k řešení jednotlivých nedostatků – a také potenciální rozpočet pro jednotlivé části.

 • 7

  Provádějte pravidelná (každý den, každý týden, každý druhý týden) sezení pro vyhodnocení pokroku a dokumentování stavu, jaké kroky probíhají a které byly dokončeny.


  Conduct regular collaboration sessions



Sledujte Post-it® Brand
Post-it Brand je ochranná známka společnosti 3M.
Změnit Lokaci
Česká republika - Čeština