SWOT analýza

SWOT analýza Post-it® Brand

Porovnání dobrého se špatným.


 • Když nápad či projekt vyžadují pečlivé zvážení, může vám SWOT analýza pomoci určit odpovídající výhody a nevýhody. SWOT je akronym z anglických slov Strengths (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby) – a každá z těchto kategorií vám nabízí příležitost jasně a objektivně se podívat na to, co analyzujete.

  SWOT analýzu lze použít téměř na vše – obchodní plán, projekt, nápad či dokonce uchazeče o pracovní místo – a mohou ji použít jednotlivci (a nebo ještě lépe malé týmy) k získání různých pohledů a učinění informovaného rozhodnutí. Začněte podle tohoto postupu nebo si vytvořte vlastní podobu, která bude odpovídat vašim potřebám.

 • Hloubka
  Hloubka
 • 30 minut
  30 minut
 • Malá skupina
  Malá skupina
 • 1

  Vyberte, co chcete analyzovat. Připravte si něco na psaní a rozdělte analyzovaný předmět na čtyři kategorie – silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby. Na každý papír si nadepište jedno z těchto záhlaví.

  Break out some writing materials and divide your subject into four categories of Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats

 • 2

  Proberte silné stránky. Jaké výhody přináší?

 • 3

  Proberte slabé stránky. Jaké nevýhody přináší?

 • 4

  Proberte příležitosti. Co je možné zlepšit nebo na čem je možné stavět?

 • 5

  Proberte hrozby. Jaká jsou přítomná rizika nebo potenciální problémy?

  Až budete s tímto hotovi, budete mít čtyři seznamy, které vám pomohou vizualizovat, zda je to, co analyzujete slibnou možností nebo nebezpečnou volbou. Možná zjistíte, že vaše rozhodnutí už padlo.Sledujte Post-it® Brand
Post-it Brand je ochranná známka společnosti 3M.
Změnit Lokaci
Česká republika - Čeština