SWOT analýza

SWOT analýza Post-it® Brand

Porovnání dobrého se špatným.


 • Když nápad či projekt vyžadují pečlivé zvážení, může vám SWOT analýza pomoci určit odpovídající výhody a nevýhody. SWOT je akronym z anglických slov Strengths (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby) – a každá z těchto kategorií vám nabízí příležitost jasně a objektivně se podívat na to, co analyzujete.

  SWOT analýzu lze použít téměř na vše – obchodní plán, projekt, nápad či dokonce uchazeče o pracovní místo – a mohou ji použít jednotlivci (a nebo ještě lépe malé týmy) k získání různých pohledů a učinění informovaného rozhodnutí. Začněte podle tohoto postupu nebo si vytvořte vlastní podobu, která bude odpovídat vašim potřebám.

 • Hloubka

  Hloubka

 • 30 minut

  30 minut

 • Malá skupina

  Malá skupina

 • 1

  Vyberte, co chcete analyzovat. Připravte si něco na psaní a rozdělte analyzovaný předmět na čtyři kategorie – silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby. Na každý papír si nadepište jedno z těchto záhlaví.

  Break out some writing materials and divide your subject into four categories of Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats

 • 2

  Proberte silné stránky. Jaké výhody přináší?

 • 3

  Proberte slabé stránky. Jaké nevýhody přináší?

 • 4

  Proberte příležitosti. Co je možné zlepšit nebo na čem je možné stavět?

 • 5

  Proberte hrozby. Jaká jsou přítomná rizika nebo potenciální problémy?

  Až budete s tímto hotovi, budete mít čtyři seznamy, které vám pomohou vizualizovat, zda je to, co analyzujete slibnou možností nebo nebezpečnou volbou. Možná zjistíte, že vaše rozhodnutí už padlo.

spolupráce brainstorming hloubka 30_minut malá_skupina role_popisek meetingové_bločky lístečky

ZNAČKY


  Sledujte Post-it® Brand
  Post-it Brand je ochranná známka společnosti 3M.
  Změnit Lokaci
  Česká republika - Čeština