Jak funguje lepení?

K lepšímu pochopení toho, jak lepidlo přilne k povrchu, nám pomůže znalost mechanismů přilnavosti. Jsou čtyři všeobecně uznávané způsoby, jakými mohou lepidla a lepicí pásky přilnout k povrchu podkladu.

  • Chemická přilnavost je nejsilnějším mechanismem přilnavosti a dochází k ní na molekulární úrovni. Grafické znázornění chemické přilnavosti

    Chemická přilnavost

    K chemické přilnavosti dochází na základě molekulárního kontaktu na povrchu podkladu. Je to nejsilnější mechanismus přilnavosti, při kterém dochází ke vzniku spoje mezi funkčními skupinami v lepidle a atomy/molekulami na povrchu podkladu. Tento mechanismus přispívá ke strukturální pevnosti mnoha lepidel, např. epoxidových lepidel na hliníku.

  • K adheznímu mechanickému spřažení dochází v okamžiku, kdy lepidlo nateče do pórů na povrchu podkladu. Grafické znázornění účinků tečení lepidla při mechanickém spřažení.

    Adhezní mechanické spřažení

    K adheznímu mechanickému spřažení dochází v okamžiku, kdy lepidlo nateče do pórů na povrchu podkladu. Spřažení poskytuje fyzickou překážku pro šíření trhlin na rozhraní. Slouží také ke zvětšení plochy povrchu a zvýšení celkového kontaktu mezi lepidlem a podkladem. Tekutá lepidla po nanesení ochotně natečou do podkladu, než vyschnou nebo vytvrdnou. Lepicí pásky v průběhu času tečou neustále a přitom vzniká pevný spoj.

  • Difúzní přilnavost je běžná u montážních sestav s obtížně lepitelnými materiály s nízkou povrchovou energií. Grafické znázornění difúzního mechanismu přilnavosti.

    Difúzní přilnavost

    K difúzi dochází tehdy, když je polymer v lepidle schopný proniknout do polymerního podkladu a propojit se s ním. Rozhraní je tvořeno propojením polymerních řetězců použitého lepidla s podkladem. Tento mechanismus je běžný u aplikací s obtížně lepitelnými materiály s nízkou povrchovou energií, jako je polypropylen.

  • Elektrostatická přilnavost je nejběžnější v aplikacích s lepicími páskami. Grafické znázornění elektrostatické přilnavosti pásky k podkladu.

    Elektrostatická přilnavost

    K elektrostatické přilnavosti dochází, když je elektricky nabitý povrch lepidla přitahován k opačně nabitému podkladu. Tento druh přilnavosti je nejběžnější v aplikacích s lepicími páskami. Jde o jev často pozorovaný při zalepování krabice nebo při balení dárků.


Sledujte nás
Změnit Lokaci
Česká republika - Čeština