Obrázek pracovníka ukazujícího elektrickou součástku dospělým studentům ve třídě.

Věda o lepení

Získejte více informací od odborníků společnosti 3M, jak zajistit, aby lepidla a lepicí pásky fungovaly ve vašich návrzích.

Na jedné úrovni je lepení jednoduché – každý někdy něco lepil lepidlem nebo páskou. Ale pochopení, proč lepidla drží, výběr správných lepidel a zlepšování jejich fungování ve vašem návrhu, je složitější otázka zahrnující vědu, techniku a projektování.

Následující vzdělávací série je sestavena tak, aby poskytla mnohem více než jen definici vědy o lepení – lepší porozumění vědě o lepení. Ať již si chcete vše prohlédnout popořadě nebo si jen přímo vybrat témata, která potřebujete, doufáme, že pro vás budou tyto materiály užitečné a informativní.


Základy lepení

Základy lepení

Hrdina vědy o povrchových vlastnostech

Věda o povrchových vlastnostech

Návrh lepeného spoje

Chemie lepidel

Chemie lepidel