1. Všechny produkty 3M

3M™ Fluorinert™ FC-3284 dielektrická kapalina, 55 gal (US) kontejner (341 kg)

Id.č. 3M 7000117286
  • Termální stabilita
  • Chemická stabilita
  • Široké spektrum kapalin
  • Nevodivá
 Další
Údaje o výrobku
  • Termální stabilita
  • Chemická stabilita
  • Široké spektrum kapalin
  • Nevodivá
  • Úzké destilační rozmezí

3M™ Fluorinert™ Liquid FC-3284 je nevodivá tepelně a chemicky stabilní kapalina ideální k využití v jednofázových a dvoufázových aplikacích kapalin pro přenos tepla, například při testování balení polovodičů, pro napájecí elektroniku a chlazení počítačů.

3M™ Fluorinert™ Liquid FC-3284 je čirá, bezbarvá, nevodivá, nehořlavá, bezezbytková, tepelně a chemicky stabilní kapalina ideální k využití v mnoha aplikacích kapalin pro přenos tepla. Díky své kompatibilitě je předurčena pro řadu elektronických jednofázových a dvoufázových aplikací přenosu tepla, včetně testování spolehlivosti, konverze energie atd. Protože má FC-3284 extrémně úzké destilační rozmezí, její složení se časem nemění, což zajišťuje konzistentní přepravní vlastnosti.

Technické údaje
Boiling Point Range
50 °C - 99 °C
Dielectric Strength Range
>40 ( 0.1" gap, kV)
Fluorocarbon Solubility
Very High
GWP (IPCC 2007)
>5000 (100 yr ITH)
GWP Range
High
Hmotnost netto
341 kg
Hydrocarbon Solubility
Low
Max Use Temp Range
<200 Degree C
Objem
208 L
Plastic Elastomer Compatibility
Vynikající
Purity Grade
Standardní
Řady výrobků
FC-3284
Způsob Použití
Přenos tepla
Zdroje
Sledujte nás
Výše zmíněné značky jsou ochranné známky 3M.
Změnit Lokaci
Česká republika - Čeština