3M Česko

Politika 3M ochrany soukromí na internetu

Globální politika 3M ochrany soukromí na internetu

 

 

 • Společnost 3M respektuje vaše právo na soukromí. Tato politika shrnuje, jaké osobní údaje můžeme shromažďovat, a jak můžete tyto informace používat. Tato politika také popisuje další důležitá témata týkající se vašeho soukromí.

 • Globální politika 3M ochrany soukromí na internetu

  Politikou společnosti 3M je soulad se všemi platnými zákony na ochranu soukromí a osobních údajů. Tento závazek odráží důraz, který klademe na získání a udržení důvěry našich zaměstnanců, zákazníků, obchodních partnerů a ostatních, kteří s námi sdílejí své osobní údaje.

  Tato Globální politika 3M ochrany soukromí na internetu (‘Politika’) popisuje, jak společnost 3M chrání vaše soukromí, když shromažďuje osobní údaje na webových stránkách 3M. Jak se používá v této Politice, termín „osobní údaje“ se vztahuje na informace, které identifikují vás osobně, samostatně nebo v kombinaci s dalšími informacemi, které máme k dispozici.

  Tato politika obecně platí pro všechny webové stránky provozované společností 3M nebo jejím jménem a jejími obchodními jednotkami na celém světě (jednotlivě „3M webové stránky“).

 • Prohlášení o ochraně soukromí na webových stránkách

  Ačkoliv tato politika platí obecně pro na všechny webové stránky 3M, každá webová stránka 3M má rozdílný účel a rozdílné vlastnosti. Pokud budou nutná dodatečná nebo odlišná prohlášení s ohledem na konkrétní webovou stránku 3M, budou taková prohlášení uvedena na stránce samotné nebo v samostatném prohlášení o ochraně soukromí na webové stránce (‘Prohlášení o ochraně soukromí na webové stránce’) zveřejněném na této stránce. Každé jednotlivé prohlášení nebo Prohlášení o ochraně soukromí na webové stránce doplňuje a rozšiřuje tuto Politiku, ale pouze s ohledem na tu stránku 3M, na které je zveřejněno.

 • Omezení shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů

  V rozsahu požadovaném platnými právními předpisy, kdykoliv 3M shromažďuje osobní údaje na webových stránkách společnosti 3M, 3M:

  * vám poskytuje včasné a řádné informace o použití těchto údajů;

  * shromažďuje, používá, poskytuje a přenáší vaše osobní údaje pouze s vaším souhlasem, který může být výslovný nebo předpokládaný, v závislosti na citlivosti osobních údajů, zákonných požadavcích a jiných faktorech;

  * shromažďuje vaše osobní údaje pouze pro konkrétní, omezené účely. Informace, které shromažďujeme, budou relevantní, přiměřené a nikoli nadbytečné pro účely, pro které jsou shromažďovány;

  * budeme zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s účelem, pro který byly původně shromážděny nebo se kterým jste následně souhlasili;

  * přijmeme komerčně přiměřené kroky, abychom zajistili, že vaše osobní údaje budou spolehlivé pro jejich zamýšlené použití, přesné, úplné a, podle potřeby, také aktualizované;

  * nebudeme používat vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, aniž bychom vám dali možnost „odhlásit se“; a

  * přijmeme vhodná opatření, smluvně či jinak, abychom zajistili odpovídající ochranu pro osobní údaje sdělené třetí osobě nebo přenesené do jiné země, včetně přenosů v rámci společnosti 3M.

 • Informace shromažďované na internetových stránkách společnosti 3M a jak mohou být použity

  Při přístupu a používání webových stránek 3M existují 3 způsoby, jak můžeme o vás získat informace:

  1. Informace, které nám zaslal váš webový prohlížeč

  3M shromažďuje údaje, které nám automaticky zaslal váš webový prohlížeč. Tyto informace obvykle zahrnují IP adresu vašeho poskytovatele internetových služeb, název vašeho operačního systému (například Macintosh® nebo Windows®) a název a verzi vašeho prohlížeče (například Internet Explorer® nebo Netscape®). Informace, které dostáváme, závisí na nastavení ve vašem webovém prohlížeči. Zkontrolujte si svůj prohlížeč, chcete-li se dozvědět, jaké informace odesílá nebo jak změnit nastavení.

  Informace poskytnuté Vaším prohlížečem vás neidentifikují osobně. Tyto informace používáme k vytváření statistik, které nám pomáhají zlepšovat naše stránky i jejich kompatibilitu s technologiemi používanými našimi návštěvníky.

  2. Informace shromážděné na základě umístění ‘cookies’ na Váš počítač

  Společnost 3M může získat informace o vás nainstalováním ‘značky’ na pevný disk Vašeho počítače. Těmto značkám se říká ‘cookies’.

  Všechny naše webové stránky 3M používají ‘dočasné cookies’. Dočasné cookies se používají k označení vašeho počítače pomocí počítačem generovaného, unikátního identifikátoru v okamžiku vašeho přístupu na naše stránky. Dočasné cookies neumožňují vaši osobní identifikaci a jejich platnost vyprší po zavření prohlížeče. Používáme dočasné cookies ke shromažďování statistických informací o způsobu, jak návštěvníci používají naše stránky - jaké stránky navštěvují, které odkazy používají a jak dlouho zůstanou na každé stránce. Analyzujeme tyto informace (známé jako ‘clickstreamová data’) ve statistické formě, abychom lépe pochopili zájmy a potřeby našich návštěvníků a zlepšili pak obsah a funkčnost našich stránek.

  Některé webové stránky 3M také používají ‘trvalé cookies’. Tyto cookies nevyprší při zavření prohlížeče; zůstanou na vašem počítači, dokud je neodstraníte. Tím, že přiřadíme vašemu počítači jedinečný identifikátor, jsme schopni vytvořit databázi vašich předchozích voleb a preferencí, a v situacích, kdy je třeba tyto volby nebo preference znovu použít, mohou vám být nabídnuty automaticky, což vám ušetří čas a úsilí. Například, pokud jste u nás již nakupovali a teď se rozhodnete pro další nákup, vaše adresa bude uložena a vy ji budete muset jen potvrdit. Pokud webová stránka 3M používá ‘trvalé cookies’, budete o tom informováni v Prohlášení o ochraně soukromí zveřejněném na konkrétní stránce.

  Pokud si nepřejete dostávat cookies, můžete si nastavit svůj prohlížeč tak, aby soubory cookies odmítal, nebo aby vás upozornil při uložení cookies na váš počítač. Ačkoliv nemusíte souhlasit s ukládáním cookies při návštěvě webových stránek 3M, některé funkce stránek nebudete moci používat, pokud váš prohlížeč naše cookies odmítne.

  3. Informace, které vědomě a dobrovolně poskytnete

  Společnost 3M shromažďuje informace, které vědomě a dobrovolně poskytnete, když používáte webové stránky 3M, například informace, které poskytnete při přihlášení se k odběru emailových upozornění, když vyplňujete průzkum nebo když nám položíte otázku nebo zašlete reakci emailem. V mnoha případech tyto informace budou osobními informacemi.

  Společnost 3M používá tyto informace pro účely, pro které jste je poskytli. Například, pokud uvedete svou e-mailovou adresu, abyste se přihlásili k odběru emailových upozornění, použijeme Vaši emailovou adresu k doručování požadovaných upozornění.

  Můžeme také použít informace, které shromáždíme na webových stránkách 3M, pro různé podnikatelské účely, jako jsou služby zákazníkům, předcházení podvodům, průzkum trhu, zlepšování našich produktů a služeb a poskytujeme vám a vaší společnosti informace a nabídky, o kterých věříme, že mohou být pro vás zajímavé. Můžeme také odstranit všechny osobní identifikační údaje a zbytek použít pro historické, statistické či vědecké účely.

  Mnohé webové stránky 3M umožňují rozhodovat o použití vašich osobních údajů. Ve většině případů vás požádáme, abyste se rozhodli v okamžiku, kdy své osobní údaje poskytujete, na stránce, kde je poskytujete.

 • Sdílení osobních údajů

  Společnost 3M neprodává osobní údaje shromážděné ze svých webových stránek obchodníkům s poštovními seznamy bez Vašeho výslovného souhlasu.

  Společnost 3M může sdílet vaše osobní údaje s jinými obchodními jednotkami 3M. Pokud tak učiníme, budou tyto další obchodní jednotky společnosti 3M používat Vaše údaje způsobem, který bude v souladu s účelem, pro nějž byly původně shromážděny (nebo se kterým jste následně souhlasili), a pouze tak, jak to připouští tato Politika, jakékoliv příslušné Prohlášení o soukromí pro danou zemi nebo stránku i všechny příslušné zákony na ochranu soukromí a osobních údajů.

  Společnost 3M může také sdílet vaše osobní informace s třetími stranami, které si najímáme, aby pro nás vykonávaly podpůrné služby. Po těchto třetích stranách požadujeme, aby používaly osobní informace, které s nimi sdílíme, pouze k poskytování služeb naším jménem a aby s Vašimi osobními údaji zacházeli jako s přísně důvěrnými informacemi.

  V některých případech může společnost 3M sdílet Vaše osobní informace s třetími stranami, které jsou našimi partnery při poskytování produktů a služeb našim zákazníkům. Pokud tak učiníme, budeme požadovat, aby naši obchodní partneři používali osobní údaje, které jim poskytneme, způsobem, který bude v souladu s účelem, pro nějž byly původně shromážděny (nebo se kterým jste následně souhlasili), a pouze tak, jak to připouští tato Politika, jakékoliv příslušné Prohlášení o soukromí pro danou zemi nebo stránku i všechny příslušné zákony na ochranu soukromí a osobních údajů.

  Za určitých omezených okolností můžeme sdílet nebo předávat osobní údaje nesouvisejícím třetím stranám. Například, můžeme poskytnout osobní údaje třetí straně (i) na vaši žádost; (ii) na základě právního požadavku nebo soudního příkazu; (iii) za účelem prošetření případné trestné činnosti, jako je krádež identity; (iv) v souvislosti s prodejem, nákupem, sloučením, reorganizací, likvidací nebo rozpuštěním společnosti 3M nebo obchodní jednotky společnosti 3M; nebo (v) za podobných okolností. Dojde-li k takové události, přijmeme vhodná opatření, abychom ochránili Vaše osobní údaje.

  Mnohé naše webové stránky 3M umožňují rozhodovat o zveřejnění nebo použití vašich osobních údajů. Ve většině případů Vás požádáme, abyste se rozhodli v okamžiku, kdy své osobní údaje poskytujete, na stránce, kde je poskytujete.

 • Zabezpečení osobních údajů

  Vaše osobní údaje budou obecně uloženy v databázích společnosti 3M nebo v databázích spravovaných našimi poskytovateli služeb. Většina z těchto databází je uložena na serverech umístěných ve Spojených státech. V rozsahu požadovaném zákonem, pokud vaše osobní údaje budou přeneseny mimo vaši zemi, bude vám poskytnuto příslušné oznámení.

  Společnost 3M používá přiměřená opatření, aby ochránila důvěrný ráz, bezpečnost a celistvost vašich osobních údajů. Například používáme technologii SSL (Secure Socket Layer) pro přenos osobních údajů přes internet. Ačkoliv používáme bezpečnostní opatření k ochraně Vašich osobních údajů před neoprávněným vyzrazením, zneužitím či změnou, jako je tomu u všech počítačových sítí připojených k internetu, nemůžeme zaručit bezpečnost informací poskytovaných prostřednictvím internetu a nejsme zodpovědní za porušení bezpečnosti mimo naši přiměřenou kontrolu.

 • Přístup k osobním informacím

  Můžete zkontrolovat, opravit a aktualizovat osobní informace, které nám poskytnete prostřednictvím webové stránky 3M, pomocí mechanismů zpětné vazby, které jsou k dispozici na konkrétní webové stránce 3M, kliknutím na tento odkaz nebo když napíšete společnosti 3M na adresu 3M Česko, spol. s r.o.

  V Parku 2343/24

  148 00 Praha 4

  Česká republika.

 

 • Uchovávání osobních údajů

  Společnost 3M uchovává osobní údaje shromážděné na internetových stránkách společnosti 3M po dobu nezbytně nutnou pro poskytování služeb, výrobků a informací, které požadujete, nebo jak je povoleno příslušným zákonem.

 • Děti a rodiče

  Webové stránky 3M nejsou obecně určeny pro osoby mladší 13 let. Společnost 3M vědomě nezískává ani neshromažďuje osobní informace od dětí nebo o dětech na svých internetových stránkách s výjimkou případů povolených v rámci platných právních předpisů. Pokud Vaše dítě poskytlo osobní údaje a vy chcete požádat, aby takové informace byly vymazány z našich záznamů, můžete tak učinit pomocí mechanismů zpětné vazby, které jsou k dispozici na konkrétní webové stránce 3M, kliknutím na tento odkaz nebo když napíšete společnosti 3M na adresu 3M Česko, spol. s r.o.
  V Parku 2343/24
  148 00 Praha 4
  Česká republika.

 • Otázky k této Politice nebo k našemu Prohlášení o ochraně soukromí

  Máte-li nějaké dotazy k této Politice nebo k našemu Prohlášení o ochraně soukromí pro jednotlivé země nebo stránky nebo o použití Vašich osobních informací, kontaktujte nás kliknutím na tento odkaz nebo nám napište na adresu 3M, 3M Česko, spol. s r.o. V Parku 2343/24.

 • Změny této Politiky a našich Prohlášení o ochraně soukromí

  Společnost 3M si vyhrazuje právo aktualizovat a upravovat tuto politiku, kdykoliv a bez předchozího upozornění, tím, že zveřejní revidovanou verzi této Politiky na našich webových stránkách 3M. Také si vyžadujeme právo aktualizovat nebo upravovat naše Prohlášení o ochraně soukromí pro jednotlivé země nebo stránky, kdykoliv bez předchozího upozornění, a to tak, že zveřejníme upravené Prohlášení o ochraně soukromí na příslušné webové stránce 3M. Pokud upravíme tuto Politiku nebo jakékoliv Prohlášení o ochraně soukromí, takové úpravy budou platit pro osobní informace, které získáme poté, co jsme zveřejnili revidovanou politiku nebo Prohlášení o ochraně soukromí na příslušné webové stránce 3M.

 • 3M Česko, spol. s r.o. – Informace o ochraně osobních údajů

  3M Česko, spol. s r.o.,

  se sídlem: Praha 4, V Parku 2343/24, PSČ 14800,

  IČ: 41195698,

  společnst zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C., vložka 3729,

  jako správce osobních údajů

  postupuje při zpracování s osobními údaji podle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále „Zákon”).

   

  (1) Souhlas se zpracováním osobních údajů:

  Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně s Vaším předchozím, svobodným a vědomým souhlasem. Poskytování osobních údajů z Vaší strany je dobrovolné. Před udělením souhlasu ke zpracovávání jakýchkoli osobních údajů (např. před tím, než vyplníte formulář, podepíšete prohlášení atd.) Vás budeme zvlášť informovat pro jaký účel zpracování, k jakým osobním údajům a na jaké období nám souhlas se pracováním osobních údajů udělujete. 

   

  (2) Informace o zpracování osobních údajů:

  Zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně přes informační systémy, které osobní údaje ukládají a chrání je před neoprávněným přístupem, modifikací, šířením, zveřejněním, smazáním nebo zničením a proti náhodnému výmazu a poškození.

  Vaše osobní údaje 3M Česko, spol. s r.o. uchovává ve zvláštním souboru, a nesdružuje je s jinými osobními údaji získanými za jiným účelem, ani s dalšími daty. K tomuto souboru mají přístup výhradně zmocněnci 3M Česko, spol. s r.o. resp. smluvní zpracovatelé osobních údajů. 3M Česko, spol. s r.o. přijala všechna technicko-organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

  Data zpracováváme ve spolupráci s těmito zpracovateli:

  Sprinx Systems, a.s.

  sídlo: Výchozí 6, 147 00 Praha 4

  telefon:  251 014 211

  e-mail: obchod@sprinx.com

   

  GIANT interactive s.r.o.

  sídlo: U Prašné brány 1, 110 00 Praha 1

  telefon: 222 311 533

  e-mail: giant@giant.cz

  Grow Poland sp. z o.o.
  Cybernetyki 7 street, 3 floor
  02-677 Warsaw
  Poland
  T +48 22 321 94 55
  info@growpoland.pl

   

  (3) Informace o výrobcích a službách (newslettry):

  Společnost 3M Česko, spol. s r.o. Vám bude zasílat newslettry obsahující informace o výrobcích a službách výlučně s Vaším svolením. Svůj souhlas můžete udělit předem stanoveným způsobem písemně resp. kliknutím na registraci na našich webových stránkách. Během registrace udělujete souhlas s tím, aby společnost 3M Česko, spol. s r.o. nakládala s Vašimi osobními údaji v rozsahu jméno, příjmení, adresa a e-mailová adresa za účelem informování o výrobcích a službách 3M Česko, spol. s r.o. a všech souvisejících programech, a to na konkrétně vymezení časové období. Společnost 3M Česko, spol. s r.o. nezasílá fyzickým osobám newsletter bez jejich předchozího souhlasu.

   

  3M Česko, spol. s r.o. Vám bude zasílat na Váš elektronický kontakt informace o výrobcích a službách po předem stanovené časové období resp. dokud zasílání těchto obchodních sdělení neodmítnete pomocí odkazu označeného jako „odhlášení” v jednotlivé elektronické zprávě nebo na webové stránce 3M Česko, spol. s r.o. Po Vašem odhlášení budou Vaše data zlikvidována způsobem dle zákona, přičemž za účelem vyloučení možnosti opakovaného zasílání newslettrů budeme zpracovávat pro naši potřebu Vaše jméno, příjmení a adresu v speciálním souboru.

   

  Svůj souhlas se zasíláním newsletterů můžete kdykoli obnovit na adrese 3m.zc nebo e-mailem zaslaným a adresu: innovation.cz@mmm.com.

   

  (4) Vaše právo být informován:

  Informace o zpracování Vašich osobních údajů můžete požadovat na adrese: innovation.cz@mmm.com

   

  Na Vaši žádost podá 3M Česko, spol. s r.o. v nejkratší možné době, ovšem nejdéle do 30 dnů informace o

  a) účelu zpracování osobních údajů,

  b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,

  c) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů,

  d) příjemci, případně kategoriích příjemců.

   

  3M Česko, spol. s r.o. nepožaduje za poskytnutí informace o zpracování úhradu, jestliže jste v posledních 12 měsících již nepodal obdobnou žádost. V ostatních případech bude 3M Česko, spol. s r.o. požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

   

  (5) Výmaz, blokace a oprava

  Domníváte-li se, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávaný v rozporu se zákonem, můžete nás

  a) požádat o vysvětlení,

  b) požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav (zejména provedli blokaci, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů).

   

  Blokaci, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů můžete žádat na následující adrese:innovation.cz@mmm.com

   

  Bude-li Vaše žádost shledána jako oprávněná, odstraníme neprodleně vzniklý stav a budeme Vás informovat. V každém jednotlivém případě, kdy to bude možné nebo to nebude představovat neúměrné úsilí, budeme také informovat o Vaší žádosti osoby, kterým byly Vaše osobní údaje poskytnuty, a vyzveme je k přijetí odpovídajících opatření.

   

  Likvidace osobních údajů společnost 3M Česko, spol. s r.o. provede fyzickým zničením jejich nosiče, jejich fyzickým vymazání nebo jejich trvalým vyloučení z dalších zpracování,

   

  (6) Podnět / stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů:

  Domníváte-li se, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávaný v rozporu se zákonem, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice, Tel.: +420 234 665 111, s podnětem či stížností. Úřad pro ochranu osobních údajů Vaše podání prošetří a bude Vás informovat o jeho vyřízení. 

Sledujte nás
Výše zmíněné značky jsou ochranné známky 3M.