1. 3M Česko
 2. 3M Zdravotnictví
 3. Vyzkoušejte si Pentamix™
3M Zdravotnictví
Vyzkoušejte si Pentamix™! Zdarma!

Vyzkoušejte si Pentamix™! Zdarma!


Pentamix™ přináší profesionální a úspěšné klinické výsledky. Rádi bychom Vám nabídli možnost si zdarma vyzkoušet automatický míchací přístroj Pentamix™.

Prosím postupujte podle následujících kroků a vyplňte registrační formulář. Poté budete mít možnost si vyzkoušet naše produkty přímo v praxi.

Vyzkoušet!

Krok 1 - Podívejte se na video a zjistěte vše o automatickém míchacím přístroji Pentamix™ a otiskovacích materiálech 3MStačí pouze stisknout tlačítko a automatický přístroj Pentamix™ vytvoří zcela homogenní směs ideální pro mimořádně přesné otisky a skvěle padnoucí náhrady.

Pentamix™ míchá a dávkuje všechny otiskovací hmoty 3M rychleji než kterákoliv jiná míchací jednotka.

 • Přednosti automatického míchání

  Přednosti automatického míchání

  - Homogenní namíchání bez bublin a vždy stejná kvalita výsledku
  - Rychlá a časově úsporná procedura
  - Efektivnější práce s vyšší produktivitou
  - Hygienická a čistá práce


Imprint™ 4 VPS otiskovací materiálS otiskovací hmotou Imprint™ 4 získáváte produkt, který Vám přináší úsporu času díky nejkratší době tuhnutí v ústech a zároveň dostatečně dlouhý pracovní čas. Vysoká hydrofílie zajišťuje nejjemnější reprodukci detailů.

Zjistěte více


Krok 2 - Zjistěte více o Pentamix™ na vyzkoušení


Po vyplnění formuláře Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce a na základě Vašich preferencí a způsobu otiskování si vyberete, jakou otiskovací hmotu z kompletního portfólia 3M budete mít zájem vyzkoušet.


Krok 3 - Pentamix™ na zkoušku již dnes!


Vyplňte elektronický formulář níže

Vyplňte elektronický formulář. Budete kontaktování ochodním zástupcem 3M pro domluvu konkrétního termínu.


Kontaktní formulář Pentamix™ na zkoušku!

Níže prosím vyplňte Vaše kontaktní údaje. Vaše odpovědi na otázky jsou pro nás také velmi důležité, protože nám pomohou zaručit Vám maximální servis.

Všechna pole jsou povinná.

 • SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ


  Zaškrtnutím políčka souhlasu udělujete výslovný souhlas společnosti 3M Česko, spol. s r.o., se sídlem Praha 4, V Parku 2343/24, PSČ 14800, IČO: 41195698, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3729 (dále jen „3M“), aby spravovala a zpracovávala vaše osobní údaje, poskytnuté v rámci tohoto souhlasu, a to
  Jméno a příjmení:
  Zaměstnavatel:
  Adresa:
  Email:
  Telefon:

  za účelem propagace výrobků 3M, přičemž souhlasíte, že budete kontaktován telefonicky, dostávat informační bulletiny, reklamní a jiné marketingové a propagační materiály, jakož i žádosti o účast v průzkumech trhu, a dále i nabídky vzdělávacích a školících akcí atd. (dále jen samostatně jako „Marketingový souhlas“). V případě doručování e-mailem vám bude vždy dána možnost se od doručování snadno odhlásit.


  Tento souhlas není zákonným ani smluvním požadavkem, ani požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy. Své osobní údaje nejste povinni poskytovat a neposkytnutí takových údajů pro vás nebude mít žádné následky, avšak pokud Souhlas k marketingové akci neposkytnete, nebudete se moci akce zúčastnit.


  Vaše osobní údaje nebudou využívány k automatickému rozhodování včetně profilování.


  Na základě Souhlasu k marketingové akci budouvaše osobní údaje uchovávány a spravovány po dobu nezbytnou k vyhodnocení marketingové akce a tento souhlas i po dobu potřebnou k prokázání splnění povinností podle zákonů o ochraně osobních údajů ze strany společnosti 3M.


  Na základě Marketingového souhlasu budou vaše osobní údaje uchovávány a zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu zpracování.


  Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů však můžete kdykoli odvolat, a to písemným oznámením doručeným na adresu sídla společnosti 3M nebo e-mailem doručeným na: Innovation.cz@mmm.com. V případě odvolání Souhlasu k marketingové akci v průběhu akce budete z akce vyřazeni.


  Vaše osobní údaje mohou být rovněž poskytnuty jiným společnostem, a to: členům skupiny společnosti 3M, kteří budou oprávněni vaše osobní údaje zpracovávat výlučně v rozsahu a za účelem uvedeným v tomto příslušném souhlasu. Vaše osobní údaje budou obvykle ukládány v korporátních databázích 3M nebo v databázích spravovaných našimi poskytovateli služeb. Mnohé z těchto databází jsou uloženy na severech umístněných mimo Evropský hospodářský prostor včetně Spojených států amerických. 3M přijme vhodná opatření a jiné záruky, jak smluvně, tak i jiným způsobem, k zajištění dostatečné ochrany osobních údajů, které se zpřístupňují třetím osobám nebo předávají mimo Evropský hospodářský prostor včetně předávání v rámci skupiny společností 3M.


  Máte právo požadovat od 3M přístup k vašim osobním údajům, právo na jejich opravu nebo odstranění nebo omezení zpracování nebo právo podat proti zpracování námitky a dále i právo na přenositelnost údajů. Společnost 3M provádí zpracování údajů vždy v souladu s platnými právními předpisy. S našimi zásadami ochrany soukromí upravujícími zpracování vašich osobních údajů se lze seznámit na internetových stránkách https://www.3mcesko.cz/3M/cs_CZ/company-ctl/privacy-policy/


  V případě, že byste měli jakékoli pochybnosti ohledně plnění požadavků právních předpisů o ochraně osobních údajů, máte právo požádat 3M o podání vysvětlení nebo případně vyžadovat, aby 3M jakékoli nedostatky opravila. Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového orgánu. Dozorovým orgánem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů (se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, Česká republika).

 • ODESLAT
Thank you for contacting 3M.

Our goal is to respond to your request within 24 hours. Some questions, however, may need further investigation to provide you with an appropriate response.