Komplexní prevence infekcí

Každá chvilka hraje roli

Nabízíme vám podporu a řešení tam, kde to opravdu potřebujete.

Prevence infekcí na jednotkách intenzivní péče

Pandemie značně ovlivnila fungování jednotek intenzivní péče. Péče o vážně nemocné pacienty s sebou nese velmi vysoká rizika, předcházení infekcím se stává důležitějším.

Každý den pokračujete ve snaze čelit výzvě a snížit riziko přenosu infekce ve vašem zařízení.

3M vám vždy přijde na pomoc – nabízíme vám vědecká a klinicky ověřená řešení, díky kterým můžete zlepšit efektivitu, provádět prevenci infekcí a zlepšit výsledky péče.


Reflexe prevence katétrových infekcí v kontextu koronavirové krize.

Zjistěte, co říká dr. Eggimann o tom, jak je na jednotce intenzivní péče během pandemie důležité dodržovat všechny předepsané postupy, aby nedocházelo ke katétrovým infekcím (CRBSI).

Zdroje pro zvládání prevence a udržování infekcí pod kontrolou v současné době.

V oblasti prevence a kontroly infekcí ve vašem přístupu může být kreativita a nacházení nových možností. Neustále přidáváme nové informační a vzdělávací zdroje a další prostředky, díky kterým se můžete lépe orientovat v dynamickém vývoji boje s pandemií.

 • Chirurg s osobními ochrannými prostředky
  Na vašem komfortu záleží

  Na všechno je dnes málo času a kvůli pandemii musíte dělat i to, co jste si dřív nedokázali ani představit. Všichni jsou plní emocí. Vyhoření je skutečnou hrozbou.
  Je důležité, abyste se postarali o sebe, než začnete pomáhat ostatním.
  3M nabízí zdroje a prostředky, které pomáhají chránit bezpečí a komfort týmů na jednotkách intenzivní péče.

 • Pracovníci s ochranou dýchacích cest na jednotce intenzivní péče
  Prevence infekcí na jednotkách intenzivní péče

  Prevence infekcí u vážně nemocných pacientů je důležitější než kdy dřív a všechny pacienty je nutné považovat za vysoce rizikové.
  I když infekce může přijít z různých zdrojů, k těm běžnějším patří křížová (cross) nebo zbytková (residual) kontaminace ze zdravotnického vybavení, nástrojů a spotřebního materiálu.

  3M nabízí vědecká řešení pro snížení rizik infekcí krevního řečiště a infekcí v místech chirurgických výkonů a také proti šíření kontaminace.

 • Zdravotnický vzdělávací portál
  Praxe a vzdělávání

  K prevenci infekcí je potřeba náležité proškolení a nasazení celého týmu. Naším úkolem je zajistit vám a vašemu týmu podporu a informovat vás o nejnovějších postupech a doporučeních v oblasti prevence infekcí.


Praxe a vzdělávání

 • Dr. Eggiman – webinář – foto
  Prokazatelně účinné postupy pro jednotky intenzivní péče pro prevenci katétrových infekcí a dodržování těchto postupů během pandemie
 • CIP doporučení pro praxi
  Doporučení pro praxi

  Snížení výskytu katétrových infekcí během pandemie COVID-19.

  Aktuální pokyny k prevenci katétrových infekcí
  Názor odborníka

 • Zdravotnický vzdělávací portál
  Vzdělávání na míru pro vás

  Naším cílem je nabídnout vám užitečné výukové materiály, které vám pomohou s ochranou pacientů. Prozkoumejte naši sérii webinářů od expertů v oboru.
  Na 3M℠ zdravotnickém vzdělávacím portálu se můžete přihlásit do vzdělávacích kurzů a webinářů věnovaných tématům z vaší klinické praxe.

  3M℠ zdravotnický vzdělávací portál


 • Ochrana místa vstupu, fixace a integrita kůže: Péče o kůži v místě cévního vstupu
  Ochrana místa vstupu, fixace a integrita kůže: Péče o kůži v místě cévního vstupu

  Hlavními tématy jsou ochrana místa vstupu, fixace a integrita kůže, a to včetně otázek péče o kůži v souvislosti s cévním vstupem.

 • Infekce krevního řečiště: Řešení klinických problémů s extraluminální kontaminací
  Infekce krevního řečiště: Řešení klinických problémů s extraluminální kontaminací

  Tento modul se zabývá klinickými problémy s péčí o katétry s ohledem na extraluminální kontaminaci.

 • Infekce krevního řečiště: Řešení klinických problémů s intraluminální kontaminací
  Infekce krevního řečiště: Řešení klinických problémů s intraluminální kontaminací

  Tento modul se zabývá klinickými problémy s péčí o katétry s ohledem na intraluminální kontaminaci.


Na vašem komfortu záleží


Moduly webinářů MSD CoViD-19


Prevence infekcí na jednotkách intenzivní péče

Pokyny a předepsané postupy se rychle přizpůsobily, aby řešily zdroje kontaminace a patogeny, které mohou vést k infekci. Náš přístup ke zmírnění rizik infekce je holistický a společně s vámi pracujeme na tom, abychom dokázali určit a ochránit slabá místa spojená s pacienty i personálem, klinickým prostředím a celou praxí. Výběrem jednotlivých bodů zobrazíte další informace.


Lidé
Lidé jako rezervoáry infekcí a způsoby přesunu infekčních agens mezi lidmi: vstupní a výstupní cesty a způsoby přenosu
 • Dýchací soustava
 • Kůže
 • Incise a rány
 • Katétry/hadičky
 • Sliznice
 • Tělesné tekutiny
 • Aerosoly
Praxe

Zmírnění rizika infekce pomocí prokázaných předepsaných postupů a proškolení personálu ohledně pokynů a osvědčených postupů

 • Pokyny a předepsané postupy
 • Klinické vzdělávání
 • Školení personálu
 • Hodnocení a audity
Vybavení a prostředí

Snížení rizika kontaminace a přenosu ve vysoce rizikových prostředích péče o pacienty, pomůcek a vybavení používaných u více pacientů

 • Lékařské vybavení, nástroje a spotřební materiál
 • Povrchy

Prevence infekcí na jednotkách intenzivní péče

 • Ochrana dýchacích cest lékařského personálu
  Snížení rizika infekce krevního řečiště

  60 % nemocničních infekcí krevního řečiště pochází z některého druhu cévního vstupu. Jeden z pěti pacientů¹ s infekcí CLABSI zemře. Infikované pacienty je nutné déle hospitalizovat, čímž se výrazně zvyšují náklady na péči.
  65–70 % infekcí CRBSI se však dá zabránit² s využitím klinicky prokázaných řešení.

 • Osobní ochranné prostředky na operačním sále
  Snížení rizik infekce v místě chirurgického výkonu

  Až u 5 % pacientů podstupujících chirurgické výkony se objeví negativní důsledky infekce v místě chirurgického výkonu³, včetně nutnosti delšího pobytu v nemocnici⁴. Přibližně 60 % těchto infekcí se však dá zabránit pomocí prokazatelně fungujících opatření ⁵‾⁷.


Naši 3M specialisté jsou připraveni vám poradit a pobavit se o problémech při prevenci infekcí, se kterými se setkáváte. Jsme tu pro vás.


Zavři  

Děkujeme.

Váš formulář byl úspěšně odeslán.

Omlouváme se...

Při odesílání došlo k chybě. Zkuste to znovu později...

Literatura

 1. Cassini A et al. Burden of Six Healthcare-Associated Infections on European Population Health: Estimating Incidence-Based Disability-Adjusted Life Years through a Population Prevalence-Based Modelling Study. PLoS Med. 18. října 2016; 13(10):e1002150.
 2. Septimus EJ, Moody J. Prevention of device-related healthcare-associated infections [version 1; referees: 2 approved]. F1000Research. 2016; 5(F1000 Faculty Rev):65. doi: 10.12688/f1000research.7493.1
 3. Smyth ET et al. (2008) Four Country Healthcare Associated Infection Prevalence Survey 2006: Overview of the results. Journal of Hospital Infection; 69:230–48.
 4. Coello R, et al. (2005) Adverse impact of surgical site infections in English hospitals J. Hosp. Infect 60: 93–103.
 5. Meeks DW, Lally KP, Carrick MM et al. Compliance with guidelines to prevent surgical site infections: As simple as 1-2-3? Am J Surg 2011; 201(1):76–83.
 6. Anderson, Deverick J., et al. Strategies to Prevent Surgical Site Infections in Acute Care Hospitals: 2014 Update. Infection Control and Hospital Epidemiology. 2014; 35(6): 605–627
 7. Umscheid CA, Mitchell MD, Doshi JA et al. Estimating the proportion of healthcare-associated infections that are reasonably preventable and the related mortality and costs. Infect Control Hosp Epidemiology 2011; 32(2):101–114.

 • Přihlaste se na 3M zdravotnický vzdělávací portál a rozšiřujte si profesní obzory.

  Další informace

 • Pokud máte dotazy ohledně výrobků nebo služeb divize 3M Zdravotnictví, spojte se s námi.

  Kontaktujte nás