Sprejové přípravky

Zobrazit všechny produkty

Získejte u svých zákazníků pověst výrobce skutečně kvalitních sprejových produktů, který splňuje jejich požadavky z hlediska bezpečnosti, účinnosti a odpovědnosti vůči životnímu prostředí. Toho všeho můžete dosáhnout tím, že začnete vyrábět přípravky s obsahem technických kapalin 3M™ Novec™, které byly vyvinuty s cílem umožnit vám výrobu sprejů splňujících požadavky zákazníků na vlastnosti jako nehořlavost a inertizace hořlavých rozpouštědel, nízká toxicita, nízký potenciál globálního oteplování (GWP) a nulový potenciál poškozování ozónové vrstvy (ODP). Tato rozpouštědla jsou účinnou náhradou za fluorochlorouhlovodíky (CFC), hydrochlorfluoruhlovodíky (HCFC), fluorované uhlovodíky (HFC), perfluorované sloučeniny (PFC) a perfluorpolyethery (PFPE) pro výrobu vašich sprejových přípravků.

Technické kapaliny Novec poskytují také celou řadu vlastností a možností použití bez obsahu chlóru i pro aplikace s vysokou náročností jako je výroba průmyslových sprejových prostředků k čištění, nanášení povlaků a maziv. Tato rozpouštědla zvyšují hodnotu vašich produktů tím, že přispívají k ochraně bezpečnosti pracovníků i samotné planety, což je významnou předností pro vaši činnost i pro zdraví uživatelů vašich produktů.

Modrá kapalina nalévaná do čiré kapaliny
Přinášíme více

Sprejové přípravky přinášející více možností a řešení

Hledejte inteligentní řešení. Bezpečné. Ekologicky udržitelné produkty. Stránka

Přesnost a účinnost jsou nezbytné při přípravě sprejových prostředků vyžadujících pokročilý a sofistikovaný přístup. 3M Novec Technické kapaliny se neobjevily náhodou, za jejich vznikem stojí desítky let zkušeností a vize vědeckých pracovníků společnosti 3M po celém světě; tyto kapaliny byly vyvinuty s cílem poskytnout vám pomoc při řešení vašich potřeb v oblasti výroby.

 • Detailní záběr na sprej vycházející ze sprejové trubičky na kovovou součást
  Spreje k čištění, nanášení povrchové ochrany a maziv

  Ať již pracujete na vývoji sprejového prostředku k čištění, mazání nebo k nanášení povlaků, jsou vám k dispozici technické kapaliny 3M Novec s nízkým povrchovým napětím, viskozitou a širokým rozsahem parního tlaku, které odpovídají potřebám složení těchto přípravků.

 • Nadřízený a pracovník používající tablet při práci v továrně.
  Použití v oblasti průmyslu a precizní techniky

  Náročné prostředí v továrnách, v těžkém průmyslu nebo v oblasti výroby precizních součástí vyžaduje použití sprejových přípravků, které představují optimální kombinaci účinnosti a požadavků na bezpečnost pracovníků a materiálovou kompatibilitu. Vyrábějte sprejové přípravky mimořádné kvality, jejichž schopnosti zajistit bezpečnost a zdraví pracovníků a zvýšení celkové účinnost budou vaši zákazníci důvěřovat.

 • Krajinka se dvěma zelenými stromy, zelenou trávou a modrou oblohou.
  Nahrazení chemikálií omezených předpisy

  Potřeba zajistit bezpečnost a ochranu naší planety vedla k vydání mnoha regulačních předpisů a omezení v oblasti výroby sprejů. Pokud začnete s používáním 3M Novec Technických kapalin s cílem vyvíjet sprejové přípravky schopné odolat „zkoušce času“, budete se moci spolehnout na to, že sprej, který používáte, je vyroben s použitím rozpouštědla s nízkým potenciálem globálního oteplování (GWP), který se nenachází na seznamu látek, jejichž používání má být postupně omezováno nebo které mají být zcela vyřazeny z používání.


Sofistikovaná, bezpečná a udržitelná řešení vašich potřeb i povinností

Poskytovat kvalitu, přispívat k bezpečnosti a ochraně pracovníků a uživatelů, chránit planetu: To jsou cíle, které nás motivují k tomu, abychom neustále zdokonalovali naše vědecké poznatky a znalosti a s vaším přispěním pomáhali ke zvyšování kvality života i kvality vámi vyráběných produktů.

 • Velmi detailní záběr na osobu nanášející aerosol ze sprejové lahvičky na černý podklad.
  Sofistikované produkty: k výrobě vysoce účinných přípravků

  Vyvinuli jsme 3M Novec Technické kapaliny, díky nimž můžete vyrábět sprejové přípravky, aniž byste přitom byli nuceni slevovat z náročných požadavků.
   

  • Rozpustnost:  přispívá ke zvýšení účinnosti konečného produktu a k prodloužení doby jeho použitelnosti
  • Stabilita:  minimalizuje změny vlastností produktu během skladování nebo přepravy
  • Kompatibilita:  produkty nepoškozují širokou paletu součástí a materiálů podkladů, na něž jsou nanášeny, jako jsou kovy, plasty a elastomery
  • Nízké povrchové napětí, nízká viskozita a vysoká hustota:  vysoká smáčivost, jednolitější nanášení a lepší kryvost
  • Rozsah dostupných tlaků par:  umožňuje optimální vyvážení rychlosti odpařování a počáteční viskozity ovlivňující dobu trvání schnutí, kapání, jednolitost povrchového filmu a kryvost
 • 3M Novec Technická kapalina ve skleněné kádince, nakloněné tak, aby pára vycházející z kádinky přišla do kontaktu s plamenem zapálené svíčky.
  Bezpečnost: nehořlavost, nízká toxicita

  Způsob inertizace přípravků: Zvolte si některou z našich čistých technických kapalin Novec a zkombinujte ji s hořlavým rozpouštědlem, jako je např. trans-dichloroethylen (t-DCE), čímž dosáhnete toho, že váš konečný aerosolový produkt bude nehořlavý.
   

  • Nehořlavost:  přispívá ke zvyšování bezpečnosti ve vašem výrobním závodu
  • Způsob inertizace přípravků: Zvolte si některou z našich čistých technických kapalin Novec (ne směsných) a zkombinujte ji s hořlavým rozpouštědlem, jako je např. trans-dichloroethylen (t-DCE), čímž dosáhnete toho, že váš konečný aerosolový produkt bude nehořlavý
  • Pokyny pro expozici:  vysoký stupeň bezpečnosti
 • Záběr na základnu cementových sloupů vně budovy vládního úřadu.
  Udržitelnost: Soulad s platnými předpisy

  Předpisy, jejichž účelem je ochrana životního prostředí, nutí výrobce sprejů k hledání udržitelnějších alternativ, jimiž by nahradili fluorované uhlovodíky (HFC), hydrochlorfluoruhlovodíky (HCFC) a další běžná průmyslová rozpouštědla s vysokým potenciálem globálního oteplování. Technické kapaliny Novec se vyznačují příznivými charakteristikami z hlediska vlivu na životní prostředí:
   

  • Nízký potenciál globálního oteplování (GWP)
  • Nulový potenciál poškozování ozónové vrstvy (ODP)
  • Nevztahují se na ně plánovaná regulační omezení, postupné omezování nebo ukončení používání

Technické kapaliny pokrývající řadu potřeb v oblasti výroby sprejových přípravků

 • Průhledná stříkající modrá voda, čeření a vlny.

  Ať už potřebujete snížit hořlavost spreje nebo optimalizovat dobu trvání schnutí, váš jedinečný přípravek vyžaduje stejně jedinečné příměsi při přípravě rozpouštědel. Nabídkou celé řady kapalin, vyvinutých právě s ohledem na tyto účely a požadavky, vám pomáháme v plnění cílů v souladu s vaší vizí a s cílem zajistit udržitelnost produktů. Podívejte se, v čem vám může pomoci série 3M Novec technických kapalin.

  Stáhnout průvodce výběrem vhodného produktu k výrobě sprejových přípravků (PDF, 78,47 kB)


Doporučené informační zdroje a nástroje pro sprejové přípravky

Knihovna informačních zdrojů

Kontaktujte nás v případě jakýchkoliv dotazů v souvislosti s aerosolovými přípravky, vzorky a informacemi o regulačních předpisech

3M Novec je více než jen produktová řada - jsme tým odborníků, který stojí za těmito produkty a sdílí vaše nadšení pro řešení problémů a zlepšování kvality života. Kontaktujte nás v případě jakýchkoliv dotazů v souvislosti s tím, jakým způsobem bychom vám mohli pomoci, například:
 

 • Dotazy v souvislosti s aerosolovými produkty
 • Údaje a specifikace 3M Novec technických kapalin
 • Vzorky k testování našich produktů ve vaší laboratoři
 • Informace o tom, jakým způsobem vám mohou naše produkty pomoci v oblasti plnění požadavků regulačních předpisů