Transportní rozpouštědla pro chemickou depozici

Zobrazit všechny produkty

Při přípravě povrchové ochrany, čistidel a maziv má velký význam volba správného rozpouštědla. Ať už jde o novou látku nebo o náhradu za n-propyl bromid (nPB), trichlorethylen (TCE), hydrofluorované uhlovodíky (HFC) a hydrochlorfluoruhlovodíky (HCFC), účinnost a kvalita zvolené kapaliny může mít významný vliv na kvalitu konečného produktu.

Společnost 3M si je vědoma toho, že někdy může být obtížné nalézt optimální řešení pro vaše přípravky. Někdy můžete mít dojem, že aby mohl být určitý produkt účinný, bude nutné se vzdát požadavků na jeho bezpečnost nebo udržitelnost, popř. obou těchto kritérií. Díky řadě bezpečných a udržitelných technických kapalin 3M™ Novec™ však nemusíte dělat jakékoliv kompromisy.

Umělecký obrázek modré čiré kapaliny s vlnami na povrchu na bílém podkladu
Mimořádná účinnost. Bez kompromisů.

Technické kapaliny Novec k nejnáročnějším účelům

 • Detailní záběr na trysku zařízení k nanášení povrchové ochrany, z níž je nástřikem nanášena povrchová ochrana elektroniky
  Příprava a ředění povrchové ochrany

  Poskytněte vašim zákazníkům požadovaný komfort, např. dotykovou obrazovku, díky níž jsou propojeni s přístroji a interními součástmi zajišťujícími fungování a provoz jejich zařízení. Díky našim technickým kapalinám budete moci vyrábět povlaky na obrazovky a ochranné povlaky na elektronické součásti, které budou poskytovat uživatelům komfort a výkon přesně v souladu s tím, co se od nich očekává.

 • Pracovníci ve skladu průmyslových čisticích prostředků, kontrolující stav skladu ve velkých plastových nádobách na chemikálie
  Příprava průmyslových chemických čisticích prostředků

  Zákazníci nakupující průmyslová chemická čistidla mají přísné požadavky na účinnost, bezpečnost a soulad s regulačními předpisy. Pokud při výrobě vašich čisticích prostředků použijete inovativní 3M Novec technické kapaliny, budete schopni splnit požadavky těchto zákazníků z hlediska materiálové kompatibility, účinnosti a bezpečnosti pro pracovníky.

 • Záběr na titanové a ocelové součásti leteckých zařízení a převodových mechanizmů vyžadujících ke své funkci odpovídající mazání
  Nanášení maziv

  Dnešní komplexní mechanická zařízení vyžadují precizní součinnost mezi jednotlivými přesnými strojními součástmi, což vyžaduje účinné mazání těchto dílů. Vyvinuli jsme odpovídající kombinaci důležitých vlastností, jako jsou rozpustnost, nízké povrchové napětí a viskozita, tak, aby vaše produkty poskytovaly dokonalou kryvost a mimořádnou penetraci.

 • Pracovník ve farmaceutickém průmyslu s tváří chráněnou respirátorem, ochrannými brýlemi, síťkou na vlasy a rukavicemi, kontrolující farmaceutické chemické látky ve skleněných lahvičkách s víčky.
  Nanášení silikonu

  Proces výroby zdravotnických produktů sloužících k ochraně a zlepšování kvality lidských životů musí splňovat přísné standardy. Pokud jde o nanášení silikonu pro zdravotnické a jiné účely použití, na kvalitu a charakteristiky 3M Novec technických kapalin se můžete vždy spolehnout.


Žádné kompromisy. Pouze výsledky.

Hledejte inteligentní řešení. Bezpečné. Ekologicky udržitelné produkty. stránka

Technologické kapaliny Novec se vyznačují vynikající kombinací vlastností z hlediska účinnosti, bezpečnosti a šetrnosti k životnímu prostředí, díky nimž můžete svým zákazníkům poskytnout nová jedinečná řešení, skvěle splňující svůj účel.

Sofistikované
Technické kapaliny Novec se vyznačují širokým rozsahem bodů varu, jsou nehořlavé a mají nízké povrchové napětí a viskozitu, což umožňuje rovnoměrné nanášení a kryvost. Jejich vynikající materiálová kompatibilita a rozpustnost vám dává při výrobě odpovídající volnost k vytvoření dokonalé směsi.

Bezpečné
3M Novec Technické kapaliny jsou bezpečnější variantou nahrazující n-propyl bromid (nPB) a trichlorethylen (TCE). Kromě nízké toxicity a celkového širokého rozsahu bezpečnosti pro pracovníky jsou technické kapaliny Novec nehořlavé a díky čistotě a dalším vlastnostem jsou vynikající volbou k výrobě inertních přípravků.

Ekologicky udržitelné
Na technické kapaliny Novec se nevztahuje povinné postupné omezování, na rozdíl od běžných rozpouštědel, jako jsou n-propyl bromid (nPB), hydrochlorfluoruhlovodíky (např. HCFC-225) a fluorované uhlovodíky (HFC), jejichž používání je v Evropě postupně omezováno, nebo dokonce již zakázáno.


Proč si zvolit produkty 3M Novec?

Jednoduše řečeno máme odpovídající odborné znalosti, zkušenosti a řešení, která vám pomohou na cestě k úspěchu.

 • Vědecký pracovník společnosti 3M kontroluje výsledky laboratorní zkoušky broušením, provedené na povrchové ochraně elektroniky 3M™ Novec™

  Jedinečné chemické složení
  Technické kapaliny Novec jsou založeny na patentovaném chemickém složení 3M. Tyto jedinečné materiály s nízkým potenciálem globálního oteplování (GWP) se vyznačují fyzikálními vlastnostmi, díky nimž představují ideální řešení v nejnáročnějších oblastech používání rozpouštědel a maziv.

  Globální dosah a zkušenosti
  Díky pobočkám a technickým odborníkům po celém světě vám můžeme poskytnout podporu a pomoc v podstatě kdekoliv.

  Přístup k našim odborníkům
  Naši specialisté vám pomohou vyvinout optimální produkt s využitím našich znalostí a zkušeností, a dodat tak impuls vaší práci. Spolupracujeme s vámi tak, abychom vám bezprostředně pomohli řešit vaše konkrétní problémy a realizovat vaše cíle.

  Vzorky
  Podrobte naše produkty zkoušce. Naše materiály, podložené rozsáhlými technickými daty, vám mohou usnadnit přípravu produktů a důležité rozhodování.

  Zkušenosti s výrobou a standardy kvality
  Díky naší dlouholeté historii a zkušenostem vám dokážeme pomoci splnit nejvyšší standardy z hlediska kvality a konzistentnosti.


Řešení vašich potřeb z hlediska přípravy

 • Tři bílé ikony ve formě kapiček na fialovém pozadí představující rozpustnost
  Rozpustnost

  Možnost svobodné volby při přípravě díky široké paletě materiálů včetně uhlovodíků a fluorouhlíků.

 • Ikona v podobě dvou fialových koulí balancujících každá na jedné straně houpačky na bílém podkladu představující stabilitu
  Stabilita

  Trvalá účinnost a snížená pravděpodobnost změn vlastností přípravku během skladování nebo přepravy.

 • Ikonka se dvěma bílými testovacími ampulemi zkříženými uprostřed fialového pozadí, symbolizující kompatibilitu
  Kompatibilita

  Kompatibilní s kovy a většinou plastů a elastomerů.

 • Ikonka se třemi vlnícími se fialovými čarami umístěnými nad sebou na bílém podkladu, symbolizující nízké povrchové napětí a viskozitu
  Nízké povrchové napětí a viskozita

  Rovnoměrné nanášení a kryvost díky vylepšenému smáčení a snadnému rozstřikování.

 • Bílá ikona teploměru na fialovém pozadí představující bod varu
  Široká škála hodnot bodu varu

  Lepší kontrola doby trvání schnutí a kapání.

 • Fialová ikona ohně přeškrtnutá čárou, představující nehořlavost nebo inertizovaný nehořlavý materiál.
  Inertizace

  Naše čisté kvalitní technické kapaliny přispívají k inertizaci hořlavých kapalin a médií, čímž zvyšují bezpečnost pracovníků i zákazníků.

 • Bílá ikona znázorňující tečku se čtyřmi šípy vycházejícími z ní a směřujícími nahoru, dolů, doprava a doleva, na fialovém pozadí, představující univerzálnost
  Univerzálnost

  Dokonalá rovnováha mezi účinností, materiálovou kompatibilitou, bezpečností a ekologickými vlastnostmi.


Doporučené informační zdroje a nástroje pro povrchovou úpravu, čištění a nanášení maziv

Knihovna informačních zdrojů

Odpovíme vám na vaše dotazy týkající technických kapalin Novec

3M Novec je více než jen produktová řada - stojí za ní celý tým odborníků, který s vámi sdílí nadšení pro řešení problémů a zlepšování kvality života. Chcete získat další informace o 3M Novec technických kapalinách? Jsme připraveni zodpovědět vám vaše dotazy a poskytnout vám podporu. Zajímá vás, než se rozhodnete, co naše produkty dokáží? Můžeme vám pomoci také formou vzorků a zkoušek.