Povrchová ochrana součástí elektronických přístrojů

Zobrazit všechny produkty

Elektronické přístroje prošly revolučním vývojem, pokud jde o velikost, účinnost a přenosnost. Elektroniku dnes naleznete všude, včetně velmi náročných oblastí použití, od běžných spotřebitelských přístrojů, jako jsou chytré telefony, tablety a tzv. nositelná elektronika, až po speciální průmyslové technologie, jako jsou automatizovaná řídicí zařízení. Bez odpovídající ochrany elektroniky mohou být vnitřní elektronické součásti napadeny korozí, pokud jsou vystaveny působení znečišťujících látek. Jejich působení snižuje účinnost elektronických zařízení a může vést ke zkratům a poruchám zařízení. Menší a komplexnější hustěji potištěné plošné spoje (PCB - destičky plošných spojů) s vysoce výkonnými součástkami, LED kontrolkami a různými miniaturizovanými součástkami současně kladou vyšší nároky na povrchovou ochranu elektronických součástí.

Povrchová ochrana elektroniky 3M™ Novec™ poskytuje ochranu proti korozi citlivých interních komponent přístrojů a v porovnání s běžnými povlaky je velmi tenká. Naše produkty jsou výsledkem desítek let zkušeností při zdokonalování povrchové ochrany elektronických součástek, jejímž účelem je ochrana proti vlhkosti a ponoření do vody/slané vody, ochrana proti síře, olejům, mokru a nečistotám. Vyznačuje se snadným použitím, snadnou zpracovatelností a možností nanášení bez předběžné přípravy maskováním nebo vytvrzováním.

Velmi detailní záběr zelené destičky s tištěnými spoji (PCB) s povrchovou ochranou elektronických součástek Novec s kapičkami vody na povrchu, na němž je vidět vodoodpudivost povlaku.
Účinnost přispívá ke klidu duše.

Snadná, účinná a flexibilní ochrana součástí přístrojů proti korozi

Pokud si zvolíte povrchovou ochranu Novec, získáváte veškeré výhody poskytované inovativními materiály 3M, propracované know-how a individuální podporu. Zde se můžete podívat na některé z nejdůležitějších předností této vysoce technicky sofistikované povrchové ochrany:

 • Vzájemné porovnání destičky s plošnými spoji neošetřené povrchovou ochranou, která byla poškozena působením slané mlhy (aerosolu), a nepoškozené destičky plošných spojů, která byla chráněna povrchovou ochranou Novec
  Ochrana elektroniky proti korozi

  Povrchová ochrana elektronických součástek Novec prokázala svou účinnost proti korozi v rozsáhlých zkouškách, jak je vidět na těchto fotografiích tištěných spojů s a bez ochranného povlaku, které byly vystaveny působení slané mlhy. Vytvářejí rovnoměrnou oleofobní a hydrofobní vrstvu, která pomáhá pokrýt povrchy součástek a vyznačuje se výjimečnou odolností proti vlhkosti, olejům, nečistotám, špíně, otiskům prstů a dalším kontaminujícím látkám v okolním prostředí. Povrchová ochrana Novec poskytuje vynikající úroveň ochrany proti různým korozním činitelům a příčinám koroze, které se mohou vyskytnout v přístrojích, jako např.:
   

   

  • Vlhkost
  • Voda
  • Slaná mlha nebo vodní mlha
  • Síra
 • Laborantka kontrolující velkou destičku tištěných spojů, kterou drží proti světlu
  Mimořádně tenké

  Ultra tenká povrchová ochrana Novec může být alternativou k běžným druhům povlaků a skvělým řešením pro vaše potřeby. Při nanášení ponořením do kapaliny může být tloušťka vrstvy povlaku od 0,1 do 1,3 mikronů, nebo 1 až 6 mikronů. Při obvyklém nanášení jednorázovým nástřikem je tloušťka vrstvy od 1 do 6 mikronů; vrstvy mohou být nanášeny opakovaně tak, aby bylo dosaženo požadované tloušťky. Pro porovnání - u běžných povlaků je tloušťka 25 mikronů a více. Tenká vrstva povlaku má různé výhody, např.:
   

  • Elektrický kontakt může být proveden přes povrchovou ochranu, odpadá tedy nutnost maskování
  • Vynikající pokrytí různých geometrických tvarů
  • Skvělé vlastnosti z hlediska řízení teploty – tenčí povlak neabsorbuje příliš velké množství tepla
 • Detailní pohled na boční profil desky plošných spojů Raspberry pi, na níž je nástřikem nanášena ochranná vrstva Novec.
  Výhody procesu

  Povrchová ochrana elektroniky Novec může snižovat náklady a zvyšovat účinnost bez negativního vlivu na výkon.
   

   

  • Jsou kompatibilní se současnými metodami a zařízeními k nanášení nástřikem, ponořováním nebo vstřikováním
  • Díky jednoduchému nanášení nástřikem odpadá nutnost použití speciálních úkonů a zařízení
  • Nanášení je velmi snadné, v pouhých několika sekundách je vrstva suchá na dotyk a obvykle nevyžaduje vytvrzování
  • Mohou eliminovat potřebu maskování, což představuje úsporu času i práce
  • Díky zpracovatelnosti zvyšují efektivitu výroby
  • Poskytují potřebnou ochranu v několikanásobných vrstvách
  • Některé produkty obsahují barvivo detekovatelné UV zářením usnadňujícím kontrolu
 • Slunce prosvítající skrz vysoké tenké sekvoje v lese s modrou oblohou a zelenou trávou
  Bezpečnost a udržitelnost

  Volba produktů neohrožujících pracovníky ani životní prostředí znamená vysokou účinnost bez jakýchkoliv kompromisů. Povrchovou ochranu elektroniky Novec tvoří 3M™ Novec™ Technické kapaliny vyznačující se následujícími vlastnostmi: 
   

   

  • Nehořlavost, nízká toxicita a mimořádný stupeň bezpečnosti pro pracovníky
  • Nevodivost
  • Nízký dopad na životní prostředí, nulový potenciál poškozování ozónové vrstvy (ODP) a nízký potenciál globálního oteplování (GWP) v porovnání s běžnými povlaky na bázi uhlovodíkových rozpouštědel
  • Soulad s platnými předpisy - tyto produkty nejsou zařazeny na seznam látek se zákazem nebo postupným omezováním používání

Výběr správné povrchové ochrany elektronických součástí Novec

Zobrazit všechny produkty
 • Destička plošných spojů Raspberry Pi s 3M Novec Povrchovou ochranou, držená rukou ve fialové rukavici, a na tuto destičku je nástřikem nanášena voda za účelem prokázání vodoodpudivosti.

  3M Novec Povrchová ochrana součástek elektronických přístrojů je výsledkem několika desítek let práce odborníků 3M v této oblasti. Výsledkem jejich pečlivé a precizní práce na výzkumu a vývoji jsou výjimečné vlastnosti, díky nimž jsou tyto produkty univerzálně vhodné k použití jako olejové bariéry nebo filtry.
   

  • Nízká viskozita
  • Nízké povrchové napětí
  • Produkty jsou v souladu se směrnicí o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, s vysokou odolností vůči chemikáliím
  • Transparentní

  Stáhnout průvodce výběrem vhodného produktu k vytvoření povrchové ochrany  (PDF, 113 kB)

  Zobrazit produkty


Informační nástroje a zdroje k povrchové ochraně přístrojových součástí

Knihovna informačních zdrojů

Kontaktujte nás, pokud chcete získat další informace o povrchové ochraně elektroniky Novec

3M Novec je více než jen produktová řada – za těmito produkty stojí tým odborníků, který sdílí vaše nadšení pro řešení problémů a zlepšování kvality života. Nejste si jisti, která povrchová ochrana Novec je vhodná pro váš konkrétní účel použití? Jsme tu pro vás. Kontaktujte nás v případě jakýchkoliv dotazů v souvislosti s tím, jakým způsobem bychom vám mohli pomoci, například:
 

 

 • Technické údaje o produktech a testovací vzorky
 • Rady k použití a nejlepší praxe
 • Dodatečné případové studie a jiné materiály