Hašení požáru hasivem Novec 1230

Zobrazit produkt

Zajistěte ochranu vašeho majetku díky hasicímu systému určenému ke kompletní ochraně vašich nejdůležitějších dokumentů a zařízení, k udržení kontinuity a plynulosti provozu, k ochraně životů i naší planety. Pokud se rozhodnete pro hasicí systém využívající hasivo 3M™ Novec™ 1230, jedná se o skvělou volbu, neboť jste si vybrali nejmodernější hasicí prostředek s mimořádnou účinností a vysokým stupněm bezpečnosti, který je zároveň šetrný k životnímu prostředí.

Hasivo 3M™ Novec™ 1230 prokazuje své kvality v nejnáročnějších podmínkách, jako jsou datová centra, velíny, muzea apod., kde zajišťuje bezpečí majetku i osob. Tento hasicí prostředek zajišťuje nepřetržitý provoz v případě požáru a přispívá k maximálnímu zkrácení doby trvání úklidu a uvedení místa požáru do původního stavu. Kromě toho nepoškozuje ozónovou vrstvu, jeho potenciál globálního oteplování (GWP) je nižší než 1 a vyznačuje se krátkou dobou setrvání v atmosféře, není uvedena na seznamu látek s postupným omezováním používání jako fluorované uhlovodíky (HFC), díky čemuž je ideální dlouhodobou volbou z pohledu ochrany životního prostředí i z hlediska účinnosti.

Hasicí protipožární systém Ansul Sapphire využívající hasivo Novec 1230 používaný v datových centrech.
Chraňte, co je důležité.

Hašení bez použití vody jako řešení budoucnosti

 • IT odbornice pracující na Ipadu v datovém centru, s modrou a fialovou grafikou v horní části a s textem „Volba s důvěrou“. Nesmí se totiž ztrácet čas přerušováním provozu a odstávkami.

  Volba systému požární ochrany má významný vliv na ochranu osob, cenného majetku, či dokonce celého vašeho podniku. Efektivní hasicí systém k hašení bez použití vody přispívá k zachování kontinuity provozu s minimální dobou odstavení mimo provoz. V případě použití hasicích systémů využívajících hasiv na bázi vody však může dojít k poškození elektroniky a k rozsáhlým poškozením dat nebo majetku, či dokonce k jejich trvalému zničení a ztrátě.

  Ne všechny hasicí systémy k hašení čistým hasivem jsou však stejné. Pro fluorované uhlovodíky (HFC), například FM-200® a ECARO-25®, již po určitou dobu v Evropě platí postupné ukončení výroby podle nařízení o freonových plynech. Tzv. dodatek z Kigali jako dodatek k Montrealskému protokolu z října 2016 je dalším podnětem k omezování a útlumu výroby a používání fluorovaných uhlovodíků. Vaše rozhodnutí pro čistá hasiva na bázi plynů může mít příznivý dopad na svět a životní prostředí.

  Hasivo Novec 1230 svědčí o tom, že naše úsilí poskytovat na základě vědeckých poznatků řešení přispívající ke zlepšení kvality života může přinést vynikající a průlomové výsledky. Pokud je skladováno v kapalném skupenství, promění se v okamžiku aplikace v plyn pronikající skrz prostory zasažené požárem a rychle hasí plameny odstraňováním tepla, aniž by bylo nebezpečné lidem nebo způsobovalo poškození majetku vodou.


Sofistikované, bezpečné a ekologicky udržitelné hašení požáru

Pokud se rozhodujete pro hasicí systém, má toto rozhodnutí dopad také na lidské životy a životní prostředí. Pokud jste se rozhodli pro hasivo 3M™ Novec™, nemusíte se ničeho bát, neboť se jedná o sofistikované řešení zajišťující ochranu všech věcí, jejichž bezpečnost potřebujete zajistit.

 • Vysoká zelená tráva se zářivě modrou oblohou, obláčky a slunečním svitem
  Dlouhodobě ekologicky udržitelné

  Učiňte promyšlené rozhodnutí s ohledem na ochranu planety - vaše společnost tím bude zároveň chráněna pokud jde o platné regulační předpisy, protože toto čisté hasivo má potenciál globálního oteplování nižší než 1, nepoškozuje ozónovou vrstvu a není na seznamu látek s povinným postupným omezováním výroby a používání.

 • Záběr na ocelové stopky s vteřinovou ručičkou na čísle 60
  Hašení požáru. Rychle

  Technická kapalina Novec 1230 účinkuje při hašení požáru rychle a bezpečně, přičemž absorbuje horko vznikající hořením a přerušuje řetězovou reakci. Díky tomu, že hasí požár rychle a účinně, významně snižuje škody na hašených předmětech. A vy můžete dále pokračovat v práci.

 • Technici protipožární ochrany v prostoru instalace hasicího systému kontrolující hladinu kapaliny Novec 1230 ve velkém červeném válci
  Bezpečnost pro lidi

  Hasicí prostředky: stupeň bezpečnosti

  Hasivo Novec 1230 poskytuje nejvyšší stupeň bezpečnosti v porovnání s veškerými používanými hasicími prostředky. Poskytuje vysokou účinnost hašení a ochranu toho, co je vám nejdražší.

 • Záběr na osoby v oblecích podávající si ruce před mrakodrapem
  Úspora místa

  Díky tomu, že je produkt Novec 1230 skladován v kapalném skupenství, zaujímá menší prostor v porovnání s inertními plyny a CO2 skladovanými v plynném skupenství. Ve stísněnějších prostorách mohou být tlakové nádoby skladovány v chráněných zónách, přičemž odpadá potřeba odděleného uskladnění.


Záruka 3M™ Blue Sky℠

 • Zelené pole s pruhem lesa, skrz který prosvítá slunce, a s modrou oblohou

  Přispívají k ochraně životního prostředí - garantováno. Protože jsme při vývoji hasiva Novec 1230 mysleli především na ochranu životního prostředí, jsme schopni vám nabídnout ojedinělou ekologickou záruku v této oblasti – záruku 3M Blue Sky. Bude-li používání hasiva 3M Novec 1230 jako protipožárního prostředku v průběhu 20 let od okamžiku instalace zakázáno nebo omezeno v důsledku jeho ekologických vlastností, vrátíme vám kupní cenu kapaliny.

  Stáhnout brožuru (PDF, 247 kB)


Často kladené dotazy

 • Co je hasivo Novec 1230?

  Hasivo Novec 1230 představuje ekologicky udržitelné čisté hasivo přispívající k ochraně cenných předmětů při hašení. Jedná se o hasicí prostředek bez obsahu vody představující alternativu prostředků s obsahem fluorovaných uhlovodíků s vysokým potenciálem globálního oteplování, jako je FM-200®.

 • Jakým způsobem hasí kapalina Novec 1230 požár?

  Hasivo Novec 1230 zastavuje proces hoření absorbováním tepla. Jako součást moderních hasicích systémů dokáže rychle hasit požár.

 • Nakolik je hasivo Novec 1230 bezpečné?

  Hasicí prostředky nejsou stejné, pokud jde o úroveň bezpečnosti poskytované osobám v prostorách hasebního zásahu. Hasivo Novec 1230 má vysoký stupeň bezpečnosti, o čemž svědčí relativní rozpětí mezi plánovanou koncentrací a úrovní NOAEL (tj. dávkou, při níž dosud nebyl zaznamenán škodlivý účinek)

  Hasicí prostředky: graf stupně bezpečnosti

   

 • Jaká je lhůta použitelnosti hasiva Novec 1230?

  Lhůta použitelnosti hasiva Novec 1230 je minimálně 30 let v instalovaném systému zakoupeném od autorizovaných výrobců. To znamená, že účinnost hasiva Novec 1230 v uvedených a schválených systémech neklesá během uvedeného časového období.

 • Podléhá hasivo Novec 1230 předpisům o ochraně životního prostředí?

  Na hasivou Novec 1230 se nevztahuje nařízení EU, které omezuje freonové plyny, ani jiné mezinárodní směrnice nebo předpisy. Jsme rádi, že vám můžeme nabídnout tzv. záruku 3M™ Blue Sky℠, kterou budete v případě koupě produktu chráněni proti případným omezujícím předpisům vydaným v budoucnu.

 • Kde mohu zakoupit hasivo Novec 1230 zakoupit?

  Společnost 3M vyrábí hasivo Novec 1230, samotný prodej a instalaci systémů však zajišťují naši OEM partneři prostřednictvím svých globálních distribučních sítí.

  Zobrazit seznam výrobců systémů schválených pro použití hasiva Novec 1230


Podívejte se, jak je na tom hasivo 3M Novec 1230 v porovnání s jinými produkty

Porovnat vše

Porovnání s jinými alternativními produkty ještě zdůrazňuje sofistikované charakteristiky hasiva 1230. Ať již máte v úmyslu nahradit hasicí systém na bázi halonů jiným prostředkem, instalovat ekologičtější systém nebo zvýšit bezpečnost systému pro pracovníky, hasivo Novec 1230 vám toho může mnoho nabídnout. Zvolte si porovnání a získejte další informace nebo použijte náš nástroj „Celkové náklady na vlastnictví hasicích systémů“

 • Instalace a údržba hasicích systémů využívajících inertní plyn mohou být drahé, jsou náročnější z hlediska prostoru a vyžadují více nádob, které musí být dopravovány, instalovány a je nutno s nimi manipulovat. To může vyžadovat větší investice před instalací i během používání. Hasivo Novec 1230 může být přepravováno letecky a poskytuje vyšší stupeň bezpečnosti pro pracovníky než hasicí systémy na bázi inertního plynu.

 • Fluorované uhlovodíky (HFC) jako např. FM-200® mají vysoký potenciál globálního oteplování (GWP) a dlouhou dobu setrvání v atmosféře, což má značný dopad na životní prostředí. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o postupném ukončování výroby a používání fluorovaných uhlovodíků na základě Montrealského protokolu a evropské směrnice o freonových plynech, což mnohé společnosti vede k hledání náhrady za fluorované uhlovodíky.

 • Voda v jakékoliv podobě může způsobit značné škody, ztrátu dat a další náklady, zvláště pak náklady na zničenou elektroniku, elektrické systémy, řídicí centra a archívy. To vše může způsobit problémy s udržováním plynulosti provozu kriticky důležitých zařízení a vést k nutnosti (velmi nákladného) čištění a uvádění zařízení do původního stavu po hašení.

 • Protože hasicí systémy mají dopad jak na lidi, tak na hmotný majetek, může mít používání oxidu uhličitého (CO2) při hašení požáru vliv na bezpečnost pracovníků. Kromě toho mohou hasicí systémy na bázi CO2 zvyšovat náklady na vlastnictví z důvodu nutnosti provádění zkoušek, školení, prohlídek, údržby a požadavků na prostor.


3M Novec - důležitá témata a novinky z oblasti hašení požáru

Zobrazit všechny novinky a zprávy

Odpovědné a účinné hašení založené na průlomových vědeckých poznatcích, předpisech a změně potřeb. Získejte informace o našich poznatcích a pročtěte si naše články o nejnovějším vývoji z celého světa.

Zaregistrujte se k odběru novinekŠíp

 • listopadu 05, 2021

  Webinar: Museum and Cultural Heritage Fire Protection

  Join us on November 30th 2021 to find out how your museum can benefit from 3M™ Novec™ 1230 Fire Protection Fluid. Support you organization's long-term mission in terms of sustainability, caring for visitors and the community, and protecting exhibits and artifacts from a range of foreseeable risks to the collection.

  listopadu 05, 2021 Webinar: Museum and Cultural Heritage Fire Protection Webinar: Museum and Cultural Heritage Fire Protection
 • března 26, 2021

  Webinar: 3M Novec 1230 Fire Protection Fluid

  Learn at our webinar "There is only one 3M™ Novec™ 1230 Fire Protection Fluid" how fire extinguishing with a clean agent work.

  března 26, 2021
 • června 20, 2017

  Jaký dopad bude mít odstoupení USA od Pařížské dohody na postupné zastavení používání a výroby fluorovaných uhlovodíků?

  Žádný. Postupné ukončování používání a výroby fluorovaných uhlovodíků (HFC) na celém světě zůstává nadále v platnosti na základě Montrealského protokolu.

  června 20, 2017 Jaký dopad bude mít odstoupení USA od Pařížské dohody na postupné zastavení používání a výroby fluorovaných uhlovodíků? Jaký dopad bude mít odstoupení USA od Pařížské dohody na postupné zastavení používání a výroby fluorovaných uhlovodíků?
 • dubna 22, 2017

  Dodejme letos váhu oslavám Dne Země!

  Volba udržitelných ekologických produktů místo produktů s vysokým potenciálem globálního oteplování je obrovským přínosem k ochraně naší planety.

  dubna 22, 2017 Dodejme letos váhu oslavám Dne Země! Dodejme letos váhu oslavám Dne Země!

Odpovědné a účinné hašení založené na průlomových vědeckých poznatcích, předpisech a změně potřeb. Získejte informace o našich poznatcích a pročtěte si naše články o nejnovějším vývoji z celého světa.

Zaregistrujte se k odběru novinekŠíp


Doporučené informační zdroje a nástroje


Použití a případové studie v náročných odvětvích


Videa k hasivu Novec 1230


Výrobci schválených systémů

Spolupracujeme s předními výrobci hasicích systémů na celém světě tak, abychom vám mohli nabídnout nejvyšší možnou úroveň protipožární ochrany.


Obraťte se na nás v případě dotazů o protipožární ochraně

Obraťte se na členy našeho týmu odborníků a vědeckých pracovníků se svými dotazy i v případě potřeby jakékoliv další podpory v souvislosti s hasicími systémy, platnými předpisy a hasivem Novec 1230.