Hasivo Novec 1230 poskytuje vysoký stupeň bezpečnosti v prostorách s výskytem osob

 

 

Hasicí prostředky nejsou stejné, pokud jde o úroveň bezpečnosti poskytované osobám v prostorách hasebního zásahu. Informace o povoleném limitu pro lidi a o projektované koncentraci je nejlepší pomůckou při volbě hasiva podle jeho bezpečnosti. Hodnota NOAEL (tj. dávka, při níž dosud nebyl zaznamenán škodlivý účinek) je zavedeným mezinárodně používaným limitem pro posuzování účinku různých hasiv. Projektovaná koncentrace je množství hasicího prostředku požadované k bezpečnému uhašení požáru. Stupeň bezpečnosti pro osoby se stanoví na základě relativního rozdílu mezi projektovanou koncentrací a příslušnou konkrétní hodnotou NOAEL. Jak je znázorněno v grafu, hasivo Novec 1230 poskytuje daleko nejvyšší stupeň bezpečnosti.

Zpět k hašení požáru