Ponorné chlazení v datových centrech

Zobrazit všechny produkty

Přinášejí však s sebou také náklady. Datová centra spotřebovávají obrovské množství elektrické energie, přibližně 1,1-1,5 % celkové světové spotřeby energie¹, přičemž většina z této energie připadá na provoz chladicích jednotek a ventilátorů sloužících k chlazení počítačových zařízení.

Společnost 3M vede revoluci v oblasti chladicích kapalin ke chlazení pro datová centra, aby přispěla ke snížení nákladů na chlazení serverů a jeho dopad na životní prostředí. Naše technické kapaliny řady 3M™ Novec™se vyznačují charakteristikami, díky nimž jsou ideální k ponornému chlazení, a to v jednofázovém i dvoufázovém provozu. A výsledek? Spotřeba energie (i náklady) může být snížena až o 97 %, což umožňuje snížení velikosti datového centra a optimální účinnost hardwarového zařízení serverů a současně i omezení dopadů na životní prostředí.

¹ Zdroj: www.koomey.com/post/8323374335

Napájené datové servery ponořené do bublající technické kapaliny Novec v ponorném kapalinovém chladicím zařízení, osvětlené neonovými světly.
Dokonalé chlazení.

Co je to ponorné chlazení?

 • Záběr kamerou Go Pro pod kapalinou, pohled na bublající datové servery ponořené do technické kapaliny Novec při použití k ponornému chlazení

  Ponorné chlazení v datovém centru přispívá ke zlepšení tepelných podmínek zařízení přímým ponořováním IT hardwaru do elektricky nevodivé kapaliny. Teplo generované elektronickými součástmi je přímo a účinně odváděno do kapaliny, což snižuje potřebu jiných aktivních chladicích součástí, jako jsou materiály rozhraní, chladiče a ventilátory. Tato vylepšení zvyšují energetickou účinnost a umožňují větší hustotu seskupených dílů a přístrojů.
   

  Společnost 3M spolupracovala s předními výrobci v oblasti datových center a vyvinula kapaliny, které jsou ideální pro tyto účely a vyznačují se jedinečnými přednostmi, jako je např. široká škála bodu varu. A to ještě není vše: za touto technologií je více než 50 let zkušeností společnosti 3M v oblasti materiálů a znalostí o jejich použití.

   • Snižuje spotřebu energie k chlazení serverů, čímž přispívá k vytvoření ekologičtějších datových center
   • Zahrnuje pouze malý počet pohyblivých součástí vyžadujících údržbu a výměnu
   • Kapalina je účinnější, pokud jde o odvádění tepla, což zvyšuje hustotu možného umístění hardwarových součástí
   • Umožňuje větší využití procesorů udržováním teploty pod teplotním limitem
   • Servis IT zařízení je jednodušší a elektronika je čistá a suchá
   • Významně snižuje hlučnost v serverových prostorách
   • Přispívá k ochraně IT zařízení proti nečistotám okolního prostředí, jako je např. prach

Inteligentní způsob snižování teploty a zároveň i nákladů

Chlazení ponořením do kapalin Novec různými způsoby přispívá ke snížení nákladů na vlastnictví, a je tak další moudrou volbou pro vaši společnost. Přímé kapalinové chlazení zvyšuje účinnost zařízení a snižuje náklady ve všech fázích životnosti datového centra, od návrhu přes stavbu a provoz až po údržbu, opravy a výměnu hardwaru.

 • Bílá ikona znaku amerického dolaru na fialovém pozadí, uvnitř šroub a šipka dolů představující snížení nákladů na energii.
  Snížení nákladů na energii až o 97 %

  Nejzřetelněji tuto výhodu uvidíte na faktuře za elektřinu. Nejúčinnější způsoby ponorného chlazení mohou přispět ke zvýšení energetické účinnosti datových center (často největší náklady na spotřebu elektřiny v datovém centru) až o 97 %.

 • Bílá ikonka na fialovém pozadí zobrazující šíp uprostřed býčího oka představující optimalizovaný výkon
  Ušetřete místo díky 10x menším nárokům na prostor

  Zvýšená kapacita chlazení znamená, že vzdálenost mezi jednotlivými elektronickými součástmi může být menší, a díky tomu můžete až 10x zmenšit prostor pro počítačová zařízení v daném prostoru. To vám otevírá další možnosti při volbě místa pro umístění datového centra.

 • Bílá ikonka na fialovém pozadí zobrazující šíp uprostřed býčího oka představující optimalizovaný výkon
  Optimální vlastnosti pro vyšší účinnost

  Díky vyšší tepelné účinnosti můžete zvýšit procesní výkon a snížit latenci mimo limity vzduchového chlazení.

 • Bílá ikonka štítu na fialovém podkladu představující ochranu zařízení proti poruše
  Zmírňuje poruchy zařízení

  Ponorné kapalinové chlazení eliminuje nečistoty obsažené ve vzduchu a zjednodušuje konstrukci zařízení z hlediska tepelných podmínek tím, že odpadá potřeba použití pohyblivých součástí. Díky tomu můžete provozovat elektronická zařízení při plném výkonu s nižším stupněm opotřebení.

 • Velké bílé větrné turbíny na zeleném poli, s modrou oblohou a bílými načechranými obláčky.
  Skvělá volba pro životní prostředí

  Úspora energie nemá příznivý dopad jen na snížení nákladů, ale také na životní prostředí. Nižší spotřeba energie znamená také nižší nároky z hlediska množství její výroby, což má vliv na snížení spotřeby paliv i emisí v ovzduší. Menší rozměry datových center znamenají úsporu stavebních materiálů a údržby. Chcete-li docílit toho, aby vaše datové centrum bylo ekologické, díky kapalinám 3M Novec je to možné, a kromě toho se tyto kapaliny vyznačují následujícími charakteristikami:
   

  • Pozitivní ekologický profil
  • Nízký potenciál globálního oteplování (GWP)
  • Nulový potenciál poškozování ozónové vrstvy (ODP)
 • Technik provádějící výměnu datového serveru během provozu uvnitř chladicí jednotky pro ponorné chlazení využívající technickou kapalinu 3M Novec
  Bezpečnost z hlediska vystavení pracovníků působení látek

  Stavba datového centra využívajícího ponorné kapalinové chlazení neohrožuje bezpečnost pracovníků obsluhy. Všechny technické kapaliny vyvíjené společností 3M se vyznačují následujícími charakteristikami:
   

  • Celkový vysoký stupeň bezpečnosti pracovníků
  • Nízká toxicita
  • Nehořlavost

Podívejte se na revoluční novinky, které ponorné kapalinové chlazení přinášejí do oblasti byznysu, superpočítačů a těžby bitcoinů

Ať již pracujete v jakémkoliv oboru, ponorné kapalinové chlazení může hrát významnou roli při zefektivnění provozu datového centra. Společnost 3M jako průkopník a inovátor v oblasti ponorného chlazení poskytla pomoc při uvedení do provozu některých úspěšných datových center využívajících ponorné chlazení.


Otázky a odpovědi v souvislosti s budováním ekologického datového centra

Výrobci serverů, systémoví integrátoři a technici datových center musí řešit podobné problémy: navrhnout a zkonstruovat datové centrum tak, aby odpovídalo potřebám zákazníka z hlediska nákladů, výkonu a spolehlivosti. Ponorné chlazení s použitím technických kapalin Novec vám pomůže zvolit si řešení vyhovující těmto i jiným potřebám, bez nutnosti slevovat z jakýchkoliv požadavků.

 • Jak funguje ponorné chlazení?

  Ponorné chlazení je chlazení elektroniky jejím ponořením přímo do elektricky nevodivého média, což umožňuje odvádění vzniklého tepla přímo z elektronických součástí do teplonosného média, jemuž tyto součásti předávají své teplo. U tradičních chladicích systémů musí odváděné teplo projít několika rozhraními neboli několika úrovněmi materiálů odvádějících teplo, jako jsou vzduch, výměníky tepla a pracovní média. Ponorné chlazení umožňuje zjednodušení konstrukce chladicího systému a zvyšuje účinnost přenosu tepla.

 • Jaké jsou výhody kapaliny Novec v porovnání s minerálními oleji?

  Při volbě pracovní kapaliny (média) je potřeba vzít v úvahu mnoho různých faktorů. Technické kapaliny 3M Novec mají mnoho významných předností v porovnání s dielektrickými kapalinami jiné kategorie, např. minerálními oleji. Kromě toho, že jsou nezápalné a nehořlavé, vyznačují se kapaliny Novec širokou škálou bodu varu a tepelnou stabilitou požadovanou pro dvoufázové ponorné chlazení. Servis a údržba zařízení jsou snadné, protože elektronické součásti jsou po vyjmutí z chladicí kapaliny čisté a suché.

 • Představuje únik kapaliny problém u ponorných chladicích systémů využívajících kapaliny Novec?

  Ponorné chladicí systémy díky své konstrukci umožňují provádění servisu a výměnu během provozu, omezení úniků je však věnována pozornost již při jejich projektování. Dodržováním doporučení z hlediska postupů 3M a nákupem od prodejců autorizovaných společností 3M je možné omezit úniky kapaliny na množství nepředstavující riziko negativních důsledků.

 • Jakým způsobem mohu zakoupit ponorný chladicí systém využívající chladicí kapalinu Novec?

  Prodejci již v dnešní době nabízejí vlastní serverové a mechanické systémy založené na této technologii, jiné systémy jsou ve fázi vývoje.


Tři způsoby zajištění správného chlazení datového centra

 • Dvoufázové ponorné chlazení

  Dvoufázové pasivní ponorné chlazení zvyšuje exponenciálně účinnost přenosu tepla vznikajícího při varu a kondenzaci technických kapalin Novec. Toto jednoduché řešení nevyžaduje téměř žádné pohyblivé součásti.
   

  • Elektronické součásti jsou ponořovány do elektricky nevodivé kapalné lázně v přístupné uzavřené a utěsněné nádobě
  • Generované teplo přivádí kapalinu k varu, přičemž vzniká pára stoupající nad nádobu
  • Tato pára kondenzuje na krytu nádoby nebo na kondenzační spirále a odtéká zpět do lázně a celý cyklus se opakuje
  • Protože technické kapaliny Novec přicházejí do přímého kontaktu s elektronickými součástmi, překračují účinnost tepelného přenosu vařící vody
 • Jednofázové ponorné chlazení

  U jednofázového ponorného chlazení má chladicí kapalina vyšší bod varu a zůstává během celého procesu v kapalném skupenství.
   

  • Elektronické součásti jsou ponořovány do elektricky nevodivé kapalné lázně v přístupné uzavřené a utěsněné nádobě
  • Teplo je z čipu přenášeno do kapaliny
  • Často jsou používána čerpadla sloužící k přečerpávání ohřáté kapaliny do výměníku tepla, kde se tato kapalina ochladí a vrací se zpět do původní lázně
  • K tomuto účelu mohou být použity také kapaliny k chlazení elektroniky 3M™ Fluorinert™
 • Nepřímé chlazení: Alternativní ponorné chlazení

  Jedinečné vlastnosti technických kapalin 3M Novec mohou být využity mnoha různými způsoby, které řeší potřeby zákazníků v oblasti řízení teploty v systémech. Jedním z takových problémů je náročnost při aplikování vodního chlazení přímo na čip (D2C) z důvodu nebezpečí úniku a obtížnosti chlazení série procesorů v rámci stejného obvodu. Technické kapaliny Novec mají mnoho předností v oblasti tohoto použití, např. zajišťují stejnoměrnou teplotu všech procesorů:


   

   

  • Účinnost přenosu tepla je stejná či vyšší než u vody, ve dvoufázovém procesu
  • Elektricky nevodivá pracovní kapalina (médium) eliminuje riziko poškození z důvodu úniku
  • Všechny procesory v rámci jednoho obvodu jsou udržovány při stejné teplotě, bez ohledu na počet uzlů

   

   


Zjistěte podrobnější informace o ponorném kapalinovém chlazení a řešeních 3M pro datová centra

Zobrazit všechny zdroje

Obraťte se na nás v případě dotazů v souvislosti s ponorným chlazením a technickými kapalinami Novec

Umožněte produktům 3M založeným na desítkách let zkušeností s ponorným chlazením, aby vás přesvědčily o svých kvalitách a přínosu pro vaše datové centrum. Kontaktujte nás v případě jakýchkoliv dotazů nebo požadavků, které by vám pomohly realizovat vaše plány v souvislosti s vaším dalším projektem. Můžeme vám poskytnout následující:
 

 • Rady k použití a nejlepší praxe
 • Technické údaje a výsledky testů
 • Případové studie a jiné materiály
 • Součinnost při objednávání technických kapalin Novec nebo při volbě mezi kapalinami Novec a kapalinami pro elektroniku 3M Fluorinert
 • Informace o dodavatelích zařízení pro ponorné chlazení a poskytovatelích servisu