Izolační plyny Novec pro energetický průmysl

Zobrazit všechny produkty

Udělejte smysluplnou změnu pro budoucnost naší planety. Zvolte si izolační plyny 3M™ Novec™ místo hexafluoridu síry (SF6), silného skleníkového plynu, který je obvykle používán jako izolační prostředek a ochranné médium v přenosových a rozvodných zařízeních středního a vysokého napětí.

Elektrická síť je nesmírně důležitá pro naši rychle se zvyšující kvalitu života a její spolehlivost je naprosto nezbytná, je to oblast, která si nemůže dovolit mnoho výpadků. Přestože elektroenergetický průmysl přináší lidem bezpečnost, pohodlí a produktivitu, pokud dojde k úniku nebo neúmyslnému uvolnění skleníkového plynu SF6, může to mít velmi neblahé důsledky pro životní prostředí.

Z tohoto důvodu se vědečtí pracovníci společnosti 3M v souvislosti s izolačními plyny zaměřili na potřeby energetického průmyslu, kde je hexafluorid síry SF6 používán. Výsledkem tohoto rozsáhlého vývoje a testování jsou izolační plyny 3M Novec, které jsou často používány v plynové směsi k dosažení srovnatelné nebo vyšší úrovně výkonu s výrazně sníženým dopadem na životní prostředí v porovnání s účinky hexafluoridu síry SF6. Chcete-li dosáhnout toho, aby bylo používání elektrické sítě ekologičtější, můžeme vám v tom pomoci.

Silueta elektrického rozvodného sloupu se zářícím zapadajícím sluncem na pozadí.
Podpora udržitelného rozvoje pro budoucnost planety.
 • Alternativní řešení jako náhrada za hexafluorid síry SF6 s cílem snížit dopad emise skleníkového plynu až o 99,99 %

  • Elektroenergetický průmysl byl ochoten smířit se s problémy souvisejícími s používáním hexafluoridu síry SF6 jako izolačního plynu díky jeho dielektrickým vlastnostem a spolehlivosti. Hexafluorid síry SF6 je plyn se silným skleníkovým efektem, jehož potenciál globálního oteplování je 23.500 krát vyšší než potenciál CO2 při porovnání v průběhu období 100 let. Jedná se vlastně o plyn s nejsilnějším skleníkovým efektem ze všech plynů, které kdy byly hodnoceny Mezivládní komisí o klimatických změnách (IPCC). To vedlo společnost 3M k tomu, aby ve spolupráci s předními společnostmi v oboru vyvinula alternativní řešení využívající izolační plyny Novec. Podle výsledků provedených zkoušek je možné v porovnání se zařízeními využívajícími hexafluorid síry SF6 dosáhnout snížení emisí skleníkového plynu až o 99,99 %, pokud je tento produkt používán ve směsi izolačního plynu.
  • g3 (GGG, Green Gas for Grid - Zelený plyn pro rozvodnou síť):
   • Řešení g3 vyvinuté společností General Electric s použitím 3M™ Novec™ Izolačního plynu 4710 splňuje požadavky pro vysokonapěťové rozvaděče a plynem izolovaná vedení (GIL)
   • Při použití v plynové směsi může být účinek skleníkového efektu plynu snížen až o 99 % v porovnání s hexafluoridem síry SF6
  • Rozvaděč ABB izolovaný ekologickým plynem, s technologií AirPlus™:
   • Společnost ABB vyrobila rozvaděč středního napětí izolovaný plynem vyrobeným pomocí 3M™ Novec™ Izolačního plynu 5110, který má stejnou účinnost jako hexafluorid síry (SF6), má však výrazně nižší negativní dopad na životní prostředí
   • Při použití v plynové směsi může být účinek skleníkového efektu plynu snížen až o 99,99 % v porovnání s hexafluoridem síry (SF6)
  • Prohlédněte si brožuru k izolačním plynům řady 3M™ Novec™. (PDF, 1,06 MB)

Účinnost a výkon pro kriticky důležitý provoz přenosové a distribuční sítě

Elektroenergetický průmysl si nemůže dovolit chyby a výpadky, proto je zde izolační směs na bázi směsi izolačního plynu Novec splňující přísné požadavky na bezpečnost a spolehlivost.

 • Mimořádný výkon

  Vyšší dielektrická pevnost plynu v porovnání s hexafluoridem síry SF6 a širší rozsah provozních teplot.

 • Dva pracovníci v bezpečnostních vestách a přilbách prohlížející si vysokonapěťové přenosové zařízení g3 izolované plynem (GIL) bez obsahu fluoridu sírového (SF6) s použitím 3M™ Novec™ Dielektrického média 4710
  Spolehlivost pro kritické účely

  Může být používán v plynem izolovaných rozvaděčích, vypínačích, plynem izolovaných přenosových vedeních (GIL) a pod.

 • Zařízení pro přenos elektrické energie při středně vysokém napětí ABB AirPlus™ bez obsahu fluoridu sírového (SF6) využívající 3M™ Novec™ Dielektrické médium 5110
  Nižší celkové náklady na vlastnictví

  Snížení administrativní zátěže při hlášení emisí skleníkového plynu SF6.


O 3M Novec Izolačních plynech

Zobrazit všechny produkty

Izolační plyny Novec představují kombinaci vynikajících dielektrických vlastností a bezpečnosti s mimořádnými charakteristikami z hlediska životního prostředí. Izolační plyny Novec používané v plynových směsích jsou vhodné pro aplikace se středně vysokým a vysokým napětím, jsou nehořlavé a nepoškozují ozónovou vrstvu.

 • Záběr na vysokonapěťové přenosové zařízení g3 společnosti National Grid izolované plynem (GIL) bez obsahu fluoridu sírového (SF6) s použitím 3M™ Novec™ Dielektrického média 4710.
  3M Novec Izolační plyn 4710

  Tento produkt byl speciálně vyvinut jako ekologická náhrada za hexafluorid síry SF6 k používání v čisté podobě nebo jako součást plynových směsí, vyznačující se vynikajícími dielektrickými vlastnostmi a vysokým stupněm bezpečnosti.

  • Dielektrická pevnost a odolnost proti elektrickému průrazu je při daném tlaku přibližně 2krát vyšší v porovnání s hexafluoridem síry SF6
  • Při použití v plynové směsi může být účinek skleníkového efektu plynu snížen až o 99 % v porovnání s hexafluoridem síry SF6
  • Univerzální použití pro aplikace se středně vysokým a vysokým napětím
  • Vysoký stupeň bezpečnosti pro pracovníky při správném používání v souladu se stanovenými účely
  • Široký rozsah provozních teplot a prostředí
  • Kompatibilní se širokou paletou komponent zařízení

  Stáhnout technický list Novec 4710 (PDF, 255 kB)

 • Zařízení ABB s technologií AirPlus™ využívající 3M Novec Izolační plyn 5110 jako náhradu za fluorid sírový SF6 k použití v oblasti energetiky
  3M Novec Izolační plyn 5110

  Tento produkt je z hlediska nízkého potenciálu globálního oteplování (GWP) alternativou k fluoridu sírovému SF6, vyznačuje se vynikajícími dielektrickými vlastnostmi a vysokým stupněm bezpečnosti a je určen ke směšování s jinými nosnými plyny k použití v energetických zařízeních.

  • Dielektrická pevnost a odolnost proti elektrickému průrazu je při daném tlaku přibližně 1,4krát vyšší v porovnání s hexafluoridem síry (SF6)
  • Při použití v plynové směsi může být účinek skleníkového efektu plynu snížen až o 99,99 % v porovnání s hexafluoridem síry (SF6)
  • Spolehlivé dielektrické vlastnosti pro aplikace se středně vysokým a vysokým napětím
  • Vysoký stupeň bezpečnosti pro pracovníky při správném používání v souladu se stanovenými účely
  • Potenciál globálního oteplování nižší než 1
  • Ideální k použití v interiérech
  • Ve směsi s inertními plyny k použití v energetických zařízeních

  Stáhnout technický list k produktu Novec 5110 (PDF, 161 kB)


Případové studie: Podrobení izolačních plynů Novec zkoušce

 • National Grid: První vedení g3 izolované plynem (GIL)

  První rozvodné vedení 420 kV izolované plynem (GIL) bez obsahu hexafluoridu síry (SF6) bylo instalováno v Sellindge v Anglii v roce 2016 s použitím izolační plynové směsi s obsahem 3M Novec Izolačního plynu 4710. Tato instalace je založena na mnoha letech výzkumu a spolupráce a je výsledkem společného úsilí společností General Electric, National Grid a 3M o snížení emisí skleníkových plynů souvisejících s používáním hexafluoridu síry (SF6) ve vysokonapěťových přenosových energetických systémech.

  • Využívá plynovou směs g3 od společnosti General Electric
  • Nízký potenciál globálního oteplování a nulový potenciál poškozování ozónové vrstvy (ODP)
  • Splňuje interní požadavky společnosti na ochranu zdraví a bezpečnost

  Stáhnout případovou studii (PDF, 288 kB)

 • ABB AirPlus™: První rozvaděč středně vysokého napětí izolovaný plynem bez obsahu hexafluoridu síry (SF6)

  Úplně nový rozvaděč středně vysokého napětí izolovaný plynem (GIS) s technologií AirPlus™ je revoluční ekologicky účinnou náhradou za hexafluorid síry (SF6) pro aplikace se středně vysokým napětím. Díky potenciálu globálního oteplování nižšímu než 1 je to první rozvaděč středně vysokého napětí izolovaný plynem (GIS) na světě s novým složením a s obsahem 3M Novec Izolačního plynu 5110. Výsledkem jsou kompaktní rozměry rozvaděče a veškeré přednosti plynem izolovaných rozvaděčů.

  • Ekologicky udržitelné řešení s potenciálem globálního oteplování nižším než 1
  • Kompaktní konstrukce zařízení
  • Zachovává si klíčové přednosti technologie rozvaděče izolovaného plynem

  AirPlus je obchodní značka společnosti ABB AG

  Stáhnout leták ABB/3M

  Stáhnout brožuru (PDF, 1,6 MB)


Informační nástroje a zdroje informací o izolačních plynech 3M Novec

Knihovna informačních zdrojů

Obraťte se na nás s jakýmikoliv dotazy v souvislosti s použitím izolačních plynů

Zašlete členům našeho týmu, technikům, vědeckým pracovníkům a jiným odborníkům dotazy týkající se izolačních plynů Novec.

Můžeme vám nabídnout:

 • Konzultace - posouzení materiálové kompatibility
 • Odpovědi na další dotazy a informace