Řízení teploty

Zobrazit všechny produkty

Mnohá z nejvýznamnějších technologických zařízení mají v dnešní době jedno společné: potřebu řízení teploty. Ať už se jedná o řízení procesních teplot při výrobě polovodičových plátků neboli waferů nebo o odstraňování (maření) přebytečného tepla vznikajícího při provozu datových center, výkonové nebo letecké elektroniky, je odvádění tepla rozhodující pro širokou škálu aplikací nezbytných pro náš život v moderním světě.

Společnost 3M využívá vědeckých poznatků ke zlepšení kvality života v mnoha různých oblastech. Naše technické kapaliny 3M™ Novec™ jsou vyvinuty nejen s cílem dosažení vynikající účinnosti k mnoha různým účelům při přenosu a odvádění tepla, ale také s ohledem na bezpečnost pracovníků a ochranu životního prostředí. Technické kapaliny Novec jsou dielektrické a nehořlavé, jsou vhodné pro celou řadu pracovních teplot, vyznačují se nízkými nároky na údržbu a díky nízké zátěži zařízení představují alternativní řešení místo tradičních chladicích kapalin jako voda, glykol nebo oleje, které se používají k přenosu a odvádění tepla. Jsou používány k mnoha různým účelům, od chlazení pomocí deskových výměníků tepla při výrobě polovodičů až po ponorné chlazení v datových centrech pro chladicí postřiky v oblasti letecké elektroniky. Pokud hledáte lepší způsob odvádění přebytečného tepla, obraťte se na společnost 3M.

Stroje k výrobě waferů neboli substrátových disků pro polovodičovou techniku a použití v oblasti elektroniky.
Odstraňování přebytečného tepla, zvyšování výkonu.

Bezpečné a ekologicky udržitelné vysoce výkonné chlazení

Hledejte inteligentní řešení. Bezpečné. Ekologicky udržitelné produkty. stránka

Použití technických kapalin Novec vyvinutých speciálně pro přenos a odvádění tepla nabízí přesný, spolehlivý výkon a dává vám jistotu, pokud jde o splnění požadavků na bezpečnost a udržitelnost. Při stále náročnějších požadavcích na moderní elektroniku je vhodné používat stejně moderní chladicí prostředek, který tyto požadavky splňuje.

 • Velmi detailní záběr na destičku plošných spojů (PCB)
  Sofistikovaná řešení pro moderní elektroniku

  Při volbě vhodné kapaliny pro přenos a odvádění tepla je potřeba zvážit různé aspekty v závislosti na konkrétním účelu použití. Technické kapaliny Novec se vyznačují následujícími charakteristikami:
   

   

  • Vysoká dielektrická pevnost umožňující bezpečný kontakt s elektronikou
  • Vynikající materiálová kompatibilita, díky níž jsou ideální pro vaše produkty a zařízení
  • Široký rozsah dostupných provozních teplot umožňující přesné řízení průběhu vašich procesů
  • Kompatibilita s mnoha různými procesy a materiály
 • Dva pracovníci laboratoře kontrolují údaje a polovodičový plátek v podnikové laboratoři.
  Bezpečnost pracovníků bez jakýchkoliv kompromisů

  Technické kapaliny 3M Novec se vyznačují vysokým stupněm bezpečnosti pro pracovníky. Při přechodu ze staršího způsobu chlazení na kapaliny Novec si můžete být jisti, že přispíváte k ochraně těch, na nichž stojí provoz vašeho podniku. Technické kapaliny Novec se vyznačují následujícími charakteristikami:
   

   

  • Nízká toxicita
  • Nehořlavost
 • Detailní záběr na ruku v rukavici držící kádinku se zelenou rostlinou a kapalinou.
  Environmentálně ekologicky udržitelné možnosti chlazení

  Účelem technických kapalin řady Novec je poskytnout odpovídající řešení v oblasti vysoce výkonných zařízení bez jakýchkoliv kompromisů z hlediska ochrany životního prostředí. Použijete-li pro své účely místo roztoků perfluorovaných uhlovodíků (PFC) nebo perfluorovaných polyetherů (PFPE) pro přenos tepla technické kapaliny Novec, můžete dosáhnout snížení emisí skleníkových plynů až o 99 %. Kapaliny Novec se vyznačují následujícími přednostmi:
   

   

  • Nízký potenciál globálního oteplování (GWP)
  • Nulový potenciál poškozování ozónové vrstvy (ODP)
  • Nevztahuje se na ně regulační nařízení o postupném omezování používání

Technické kapaliny Novec pro řízení teploty

 • Láhev jantarové barvy s obsahem 1 galon (3,7 l) technické kapaliny 3M Novec 7500 na bílém pozadí.

  Technické kapaliny 3M Novec jsou výsledkem pečlivého technického vývoje s úmyslem vyvinout kapaliny vhodné k přenosu tepla. Naši technici vyvinuli tyto kapaliny s cílem navrhnout produkty, jejichž charakteristiky by splňovaly nejvyšší standardy v oblasti účinnosti, bezpečnosti i udržitelnosti. Nenašli jste to, co jste hledali? Máte zájem o pomoc při volbě? Neustále pracujeme na tom, aby naše produkty dokázaly čelit novým výzvám.

   

  Ať už jsou vaše potřeby z hlediska přenosu tepla jakékoliv, bez ohledu na odvětví a obor vaší činnosti, pro účely přenosu tepla je vám vždy k dispozici produktová řada technických kapalin 3M Novec:
   

   

  • Široký rozsah provozních teplot
  • Jednotlivé produkty se širokým rozsahem provozních teplot

  Stáhnout průvodce výběrem vhodného produktu k přenosu tepla (PDF, 79 kB)


 • Stavíme na tradici technické kapaliny pro elektroniku 3M™ Fluorinert™

  Již více než 40 let představují kapaliny pro použití v oblasti elektroniky 3M Fluorinert standard v oblasti přímého kontaktního chlazení v elektronickém průmyslu, kde jsou úspěšně používány v různých zařízeních. Technické kapaliny 3M Novec vycházejí z této tradice a vyznačují se vynikající účinností splňující zároveň požadavky z hlediska udržitelnosti. Kontaktujte nás v souvislosti s volbou produktu, který bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám a požadavkům.

  Získejte další informace o kapalinách Fluorinert k použití v oblasti elektroniky (PDF, 76 kB)


 • Ruka v rukavici držící lesklý polovodičový plátek, s modrým pozadím.

  Chlazení polovodičových waferů a zařízení

  Na polovodičových technologiích jsou založena mnohá zařízení a služby, které v dnešní době mění náš svět. Aby bylo dosaženo vyššího procesního výkonu při menších rozměrech obalu, vyžaduje výroba polovodičových waferů náročné řízení teploty a přesné technologické procesy. Vybavte svůj výrobní závod nejnovější technologií využívající k přenosu tepla kapaliny Novec.

   

  Tyto teplonosné kapaliny mohou v mnoha fázích procesu výroby polovodičů zajistit účinné řešení k řízení procesních teplot, které je efektivní z hlediska nákladů a nenáročné na údržbu. Technické kapaliny Novec nevyžadují deionizaci jako chladicí kapaliny na bázi vody, jsou nehořlavé a vyznačují se rovnoměrným přenosem tepla. Zjistěte, jakým způsobem vám mohou technické kapaliny Novec bez jakýchkoliv kompromisů pomoci vyřešit vaše potřeby z hlediska chlazení v následujících oblastech:
   

   

  • Deskové výměníky tepla (CPC)
  • Plazmové leptání
  • Automatické testování
  • Chemická depozice z plynné fáze (CVD)
  • Fotolitografie (krokovací optické stroje)

Ponorné chlazení v oblasti elektroniky

 • Pohled shora na servery v datovém centru ponořené do chladicí kapaliny 3M Novec v systému ponorného chlazení
  Ponorné chlazení v datových centrech

  Datová centra jsou nesmírně důležitá pro všechny aspekty našeho života - od práce až po komunikaci a zábavu. Velká datová centra však spotřebovávají obrovské množství elektrické energie, přičemž většina této energie je spotřebována na chlazení. Ponorné chlazení pomocí kapalin Novec umožňuje jednoduché řízení teploty umožňující snížení nákladů na elektrickou energii datových center spotřebovanou na chlazení až o 97 %.

   

  Získejte další informace o ponorném chlazení v datových centrech

 • Umělecká fotografie stříkající bezbarvé kapaliny na zářivě modrém pozadí
  Ponorné chlazení výkonové elektroniky

  Výkonová elektronika je klíčovou součástí mnoha náročných zařízení využívajících elektromotory. Konverze výkonu, kterou tato elektronika zajišťuje, slouží k nejrůznějším účelům, od vysokorychlostních elektrických vlaků až po elektrické pohonné systémy používané v zařízeních pro zemní práce. Vyžadují však velmi účinné chlazení při vysoké hustotě - tyto požadavky dokáží splnit systémy ponorného chlazení využívající technické kapaliny Novec.

   

  Získejte další informace o ponorném chlazení výkonové elektroniky


 • Silhouette of a line of military helicopters flying at sunset.

  Vojenské a letecké chlazení elektroniky

  Letecký průmysl a mnoho specializovaných druhů vojenských zařízení potřebuje kompaktní, efektivní a vysoce spolehlivé chlazení. 3M Novec Technické kapaliny mají vlastnosti požadované pro různé druhy podmínek pro avioniku a jiné kritické elektroniky umístěné v chladícím systému. Tyto kapaliny jsou také kompatibilní se systémy chlazení postřikem, které se používají ve vysoce kvalitní nadstandardní letecké a pozemní aplikaci. Navíc krom chladících vlastností nejsou kapaliny Novec hořlavé (jako polyalfaolefin - PAO) a jsou mnohem méně znečišťující než chladící oleje. Tím pádem je údržba elektroniky mnohem snadnější.


Informační nástroje a zdroje informací o využití přenosu a odvádění tepla

Knihovna informačních zdrojů

Obraťte se na nás s jakýmikoliv dotazy v souvislosti s kapalinami k přenosu tepla a jejich použitím

3M Novec je více než jen produktová řada - za těmito produkty stojí tým odborníků, který sdílí vaše nadšení pro řešení problémů a zlepšování kvality života. Naše zkušenosti s širokou škálou použití přenosu tepla v různých odvětvích jsou zárukou toho, že jsme schopni pomoci vám s řešením vašich požadavků a potřeb. Kontaktujte nás v případě jakýchkoliv dotazů nebo požadavků:
 

 

 • Údaje o produktu
 • Rady k použití a nejlepší praxe
 • Součinnost při objednávání technických kapalin Novec nebo při volbě mezi kapalinami Novec a kapalinami pro elektroniku 3M Fluorinert
 • Pomoc při objednávání vzorků