• share

  Jaký dopad bude mít odstoupení USA od Pařížské dohody na postupné zastavení používání a výroby fluorovaných uhlovodíků?

  června 20, 2017
  share

  Jaký dopad bude mít odstoupení USA od Pařížské dohody na postupné zastavení používání a výroby fluorovaných uhlovodíků? Žádný!
  Jaký dopad bude mít odstoupení USA od Pařížské dohody na postupné zastavení používání a výroby fluorovaných uhlovodíků? Žádný!

  • Jistě jste se již doslechli o tom, že Spojené státy odstupují od Pařížské dohody o klimatu v Paříži, známé také jako Pařížská dohoda, a mnozí z vás si určitě kladou otázku, jaký dopad bude mít tato skutečnost na postupné ukončování používání fluorovaných uhlovodíků (HFC) používaných k hašení požáru, jako jsou např. FM- 200® a ECARO-25®. Ještě před tímto krokem se smluvní strany Pařížské dohody o klimatu dohodly na tom, že vyjmou fluorované uhlovodíky z jednání o změně klimatu a podřídí postupné ukončování používání fluorovaných uhlovodíků Montrealskému protokolu, stejné smlouvě, která vyřadila z používání látky poškozující ozónovou vrstvu. Toto opatření bylo podniknuto z toho důvodu, že fluorované uhlovodíky jsou používány ve stejných průmyslových odvětvích jako látky poškozující ozónovou vrstvu, které byly a stále jsou postupně omezovány podle Montrealského protokolu. V rámci Montrealského protokolu je již stanoven rámec projednávání a jsou ustanoveny technické komise obeznámené s těmito sektory.

   V říjnu roku 2016 se strany Montrealského protokolu dohodly na celosvětovém postupném omezování používání fluorovaných uhlovodíků a tato dohoda je stále platná, aniž by se jí jakkoliv dotkly nedávné kroky učiněné americkou vládou. Tento informační list o Dodatku z Kigali k Montrealskému protokolu (PDF, 1,02 MB)  obsahuje komplexní shrnutí postupného omezování používání fluorovaných uhlovodíků, které bylo dohodnuto v Kigali ve Rwandě. Je důležité poznamenat, že k prvnímu kroku v souvislosti s postupným omezováním fluorovaných uhlovodíků v rozvinutých zemích včetně Spojených států dojde v roce 2019, tedy již za 18 měsíců.

   Výrobci fluorovaných uhlovodíků v USA, jako je např. společnost Chemours, byli silnými obhájci postupného omezování fluorovaných uhlovodíků, v mnoha odvětvích jsou totiž k dispozici ekologicky udržitelné alternativy k fluorovaným uhlovodíkům a toto postupné omezování poskytuje nezbytný impuls k plnění obchodních cílů. Vzhledem k tomu, že tato vláda podporuje obchodní zájmy amerických společností, nadále očekáváme, že fluorované uhlovodíky potká stejný osud jako halony.

   Zaregistrujte se k odběru novinek o produktech 3M™ Novec™, abyste byli neustále informováni o všech novinkách v souvislosti s regulačními předpisy v oblasti protipožární ochrany.

   ©3M 2017. Všechna práva vyhrazena.
   3M a Novec jsou ochranné známky společnosti 3M.
   FM-200 je ochrannou známkou společnosti The Chemours Company.
   ECARO-25 je ochrannou známkou společnosti Fike Corporation.
   Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím jejich držitelů.

Zaregistrujte se k odběru novinek z oblasti produktů 3M Novec

Poté Vám budou e-mailem zasílány texty psané odborníky a určené odborníkům v oblasti protipožární ochrany, čištění pomocí čisticích rozpouštědel a přípravků.