• share

  Ministerstvo spravedlnosti USA uznává pravomoc Agentury pro ochranu životního prostředí, pokud jde o omezování používání fluorovaných uhlovodíků

  března 07, 2017
  share
  • Každá nová vláda přichází s vlastní politikou a změnou regulačních předpisů. Osud regulativy a předpisů o používání fluorovaných uhlovodíků (HFC) za Trumpovy vlády byl zahalen nejistotou. Nyní je to již jasné.

   Americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) veřejně hájilo SNAP (Zásady přístupu k významným novým alternativám) vydané americkou Agenturou pro ochranu životního prostředí (EPA), které omezují používání fluorovaných uhlovodíků s vysokým potenciálem globálního oteplování (GWP) na jednání odvolacího soudu DC v rámci soudního procesu se společnostmi Mexichem, mexickým výrobcem chemikálií, a Arkema, francouzskou chemickou společností. Společnosti Mexichem a Arkema ve svých žalobách uvádějí, že americká agentura EPA je oprávněna pouze změnit status chemických látek poškozujících ozónovou vrstvu, jako jsou např. halony, nemůže však měnit status látek představujících jejich náhrady, jako jsou fluorované uhlovodíky. Podle zprávy online serveru E&E News GreenWire argumentovalo americké ministerstvo spravedlnosti tím, že EPA je ze zákona oprávněna provádět změny v případě, že dosud používané chemické látky představují rizika pro zdraví nebo životní prostředí. A protože mají fluorované uhlovodíky vysoký potenciál globálního oteplování, jejich potenciál zachycování tepla mnohokrát překračuje potenciál oxidu uhličitého, ministerstvo spravedlnosti se domnívá, že EPA je oprávněna z tohoto důvodu vyřadit fluorované uhlovodíky ze seznamu přijatelných náhradních látek.

   Podle tohoto stanoviska k tomuto problému se zdá, že nová vláda má zájem prosazovat obchodní zájmy USA. Mnohé americké společnosti včetně výrobců fluorovaných uhlovodíků jsou silnými zastánci tohoto přístupu a omezení používání fluorovaných uhlovodíků, které umožní přechod k udržitelnějším a ekonomicky výnosnějším náhradám.

   Fluorované uhlovodíky používané v hasicích prostředcích
   Pokud jde o fluorované uhlovodíky v oblasti hašení požáru, agentura EPA si počátkem roku 2016 vyžádala připomínky ohledně dostupnosti náhrad nebo alternativních technologií či procesů, které by umožnily vyhnutí se jejich dalšímu používání. Agentura EPA dále vyzdvihuje přednosti, které by přinesla širší opatření a obdržela předběžné připomínky ohledně dostupnosti náhrad za fluorované uhlovodíky používané v hasicích prostředcích. Protože ministerstvo spravedlnosti USA podporuje pravomoc americké Agentury EPA regulovat používání fluorovaných uhlovodíků prostřednictvím Zásad přístupu k významným novým alternativám, včetně produktů FM-200™ a ECARO 25™, zdá se, že nová vláda pokračuje v kurzu zahájeném Obamovou vládou. Přestože v této věci dosud nebylo rozhodnuto, je dobrou zprávou to, že jsou dnes k dispozici alternativy s nízkým potenciálem globálního oteplování, např. hasivo
   3M™ Novec™ 123 (PDF, 1,39 MB), na které se nevztahuje nařízení o postupném ukončování používání.

   Navštivte stránku americké Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA), abyste byli informováni o aktuální verzi Zásad přístupu k významným novým alternativám a o statusu fluorovaných uhlovodíků, pokud jde o jejich používání v oblasti protipožární ochrany.

   Fluorované uhlovodíky používané v čisticích rozpouštědlech a zařízeních k parnímu odmašťování
   Běžné čisticí prostředky na bázi rozpouštědel s obsahem fluorovaných uhlovodíků, jako jsou např. speciální kapaliny Vertrel™ od společnosti Chemours, zřejmě také postihne osud chlorfluoruhlovodíků (CFC) a hydrochlorfluoruhlovodíků (HCFC). Naštěstí jsou společnosti zabývající se čištěním pomocí rozpouštědel a parním odmašťováním dobře vybaveny vysoce účinnými alternativními prostředky s nízkým potenciálem globálního oteplování, jako jsou např.
   technické kapaliny řady 3M™ Novec™, na něž se nevztahuje postupné omezování nebo ukončení používání.

   Pro více informací o postupném omezování používání fluorovaných uhlovodíků na základě Montrealského protokolu si můžete stáhnout Informační dokument o Dodatku z Kigali (PDF, 998 kB), v němž je uvedeno přehledné shrnutí.

   ©3M 2017. Všechna práva vyhrazena.
   3M a Novec jsou ochranné známky společnosti 3M.
   FM-200 a VHB jsou ochranné známky společnosti The Chemours Company.
   ECARO je ochrannou známkou společnosti Fike Corporation.
   Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím jejich držitelů.


Zaregistrujte se k odběru novinek z oblasti produktů 3M Novec

Poté Vám budou e-mailem zasílány texty psané odborníky a určené odborníkům v oblasti protipožární ochrany, čištění pomocí čisticích rozpouštědel a přípravků.