• share

  Dodatek z Kigali přispívá k vyjasnění otázky postupného ukončování používání fluorovaných uhlovodíků podle Montrealského protokolu

  února 21, 2017
  share

  • Z důvodu neustále se měnících předpisů a politického prostředí může být obtížné zajistit trvalé dodržování aktuálně platného nařízení o postupném omezování používání fluorovaných uhlovodíků (HFC) v souladu s Montrealským protokolem. Na 28. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu konaném loňského roku v Kigali ve Rwandě schválilo téměř 200 států postupný útlum neboli omezování používání fluorovaných chlorovodíků s vysokým potenciálem globálního oteplování (GWP). Tato dohoda, známá jako dodatek z Kigali, jasně definuje mezinárodní postup útlumu a omezování výroby a používání fluorovaných chlorovodíků.

   Ve faktografickém listu k dodatku z Kigali vydaném UNEP - Programem OSN pro životní prostředí (PDF, 1,02 MB) je uvedeno komplexní shrnutí týkající se omezování používání fluorovaných chlorovodíků, tento list je tedy obsáhlým zdrojem informací pro autory specifikací hasicích prostředků a pro koncové uživatele, kteří přestávají používat starší produkty s obsahem fluorovaných uhlovodíků s vysokým potenciálem globálního oteplování, jako jsou FM-200™ a ECARO-25®.

   Stáhnout faktografický list k dodatku z Kigali vydanému UNEP - Programem OSN pro životní prostředí (PDF, 1,02 MB).

   Nedávné kroky smluvních stran Montrealského protokolu jasně svědčí o tom, že doba používání fluorovaných uhlovodíků s vysokým potenciálem globálního oteplování již končí a že průmyslové společnosti po celém světě již přijaly přijatelnější alternativy pro životní prostředí. K hašení požáru jsou dnes k dispozici kvalitní a vysoce účinné alternativy s nízkým potenciálem globálního oteplování, jako je např. hasivo 3M™ Novec™ 1230, jehož potenciál globálního oteplování je nižší než 1. To znamená, že přechodem od produktů s obsahem fluorovaných uhlovodíků HFC na hasivo Novec 1230 je možné snížit emise skleníkových plynů při hašení požáru až o 99 %.

   Všechny čisticí chemické látky nejsou stejné. Zjistěte, jaké jsou charakteristiky kapaliny 3M Novec 1230 v porovnání s produktem FM-200™ (PDF, 173,97 kB) a ECARO-25® (PDF, 177,12 kB).

   ©3M 2017. Všechna práva vyhrazena.
   3M a Novec jsou ochranné známky společnosti 3M.
   FM-200 je ochrannou známkou společnosti The Chemours Company.
   ECARO je ochrannou známkou společnosti Fike Corporation.
   Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím jejich držitelů.

Zaregistrujte se k odběru novinek z oblasti produktů 3M Novec

Poté Vám budou e-mailem zasílány texty psané odborníky a určené odborníkům v oblasti protipožární ochrany, čištění pomocí čisticích rozpouštědel a přípravků.