• share

  Americká agentura EPA navrhuje zákaz trichlorethylenu (TCE) v procesech parního odmašťování z důvodů rizik pro bezpečnost pracovníků

  ledna 31, 2017
  share

  • Dne 11. ledna 2017 vydala americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) návrh na provedení záznamu do Federálního registru s návrhem zákazu používání chemické látky trichlorethylen (TCE) pro účely parního odmašťování  z důvodu významného zdravotního rizika při parním odmašťování. Podle vydané tiskové zprávy americká agentura EPA „navrhuje zákaz výroby (včetně dovozu), zpracování a obchodní distribuce trichlorethylenu pro použití k parnímu odmašťování. Agentura EPA dále navrhuje, aby byli výrobci, zpracovatelé a distributoři (dodavatelé) povinni o těchto zákazech informovat maloobchodní prodejce a další subjekty v rámci svého dodavatelského řetězce.” Komentáře (námitky) k navrhovanému pravidlu musí být předloženy do 60 dnů od data uveřejnění ve Federálním registru.

   Trichlorethylen, známý také jako TCE nebo TRIKE, je toxická těkavá organická sloučenina (VOC), která je často používána k ponornému čištění, čištění pomocí rozpouštědel a k parnímu odmašťování. Vzhledem k tomu, že TCE představuje významná zdravotní rizika a protože jsou k dispozici účinné a bezpečnější alternativy k čištění pomocí rozpouštědel, bylo jen otázkou času, kdy americké regulační agentury navrhnou zákaz používání TCE nebo jeho výroby. Situace je taková, že trichlorethylen byl v roce 2010 v Evropě klasifikován jako látka vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) v rámci evropského nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) a od dubna 2016 platí v EU oficiální ukončení jeho používání.

   Podle analýzy Agentury pro ochranu životního prostředí (PDF, 335,18 kB) představuje používání trichlorethylenu (TCE) při odmašťování par nepřiměřené riziko pro lidské zdraví, včetně významných nekarcinogenních rizik expozice. Chronická expozice trichlorethylenu při odmašťování par může vést k závažným nežádoucím zdravotním účinkům, jako jsou:

   • Toxický účinek na ledviny (např. poškození ledvin a rakovina ledvin)
   • Významná zdravotní rizika (např. rakovina ledvin a jater)
   • Srdeční vady mohou být nevratné a mohou mít doživotní následky pro zdraví osob
   • Vývojová toxicita (škodlivé účinky na potomky), jako jsou srdeční vady plodu začínající již v děloze matky
   • Imunotoxicita (např. autoimunitní onemocnění, sklerodermie a závažné hypersenzitivní kožní poruchy)
   • Non-Hodgkinovy lymfomy
   • Účinky na reprodukci a endokrinní účinky (např. snížení libida a potence)
   • Neurotoxicita (např. trigeminální neuralgie)
   • Toxické účinky na játra (porucha funkce a rakovina jater)

   Nedávný návrh Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) na zákaz používání trichlorethylenu k parnímu odmašťování v aerosolových odmašťovačích i odstraňovačích skvrn při chemickém čištění přispěje k ochraně pracovníků a spotřebitelů před rakovinou a dalšími vážnými zdravotními riziky, která mohou být důsledkem expozice trichlorethylenu.

   Je načase přejít od trichlorethylenu k jiným účinným alternativám s vyšším stupněm bezpečnosti, jako jsou technické kapaliny 3M™ Novec™!

   Víme, že bezpečnost vašich pracovníků je velmi důležitá z praktických důvodů i pro pocit, že děláte něco pro zdraví svých pracovníků. Proč tedy riskovat použití trichlorethylenu jako čisticího rozpouštědla, když jsou k dispozici bezpečnější prostředky? Technické kapaliny 3M Novec byly cíleně navrženy tak, aby poskytovaly vysokou účinnost čištění podle vašich potřeb, aniž by přitom ohrožovaly zdraví pracovníků nebo životní prostředí. Můžete si zvolit ze široké palety vysoce účinných, nehořlavých produktů.

   Kontaktujte nás ještě dnes a objednejte si zkoušku čištění. Uděláme Vám zkoušku čištění a zašleme Vám podrobné výsledky.

   ©3M 2017. Všechna práva vyhrazena.
   3M a Novec jsou ochranné známky společnosti 3M.
   Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím jejich držitelů.

Zaregistrujte se k odběru novinek z oblasti produktů 3M Novec

Poté Vám budou e-mailem zasílány texty psané odborníky a určené odborníkům v oblasti protipožární ochrany, čištění pomocí čisticích rozpouštědel a přípravků.