• share

  Dodejme letos váhu oslavám Dne Země!

  dubna 22, 2017
  share

  • Den Země je zde – děkujeme vám za vaše rozhodnutí!

   Dnes oslavujeme 47. Den Země, což je vhodný okamžik k tomu, abychom si připomněli, jakým způsobem mohla naše rozhodnutí pozitivně ovlivnit životní prostředí a přispět k jeho ochraně do budoucna. Každodenní pracovní rozhodnutí se mohou stát rutinou, volbou udržitelných řešení místo produktů s vysokým potenciálem globálního oteplování (GWP) však významně přispíváte k ochraně naší planety.

   V oblasti produktů k hašení požáru
   Možná jste již slyšeli o tom, že přechodem od produktů s obsahem fluorovaných uhlovodíků (HFC) s vysokým potenciálem globálního oteplování, jako je např. FM-200® (HFC-227ea) od společnosti Chemours, k hasivu 3M™ Novec™ 1230 je možné snížit emise skleníkových plynů (SP) při hašení požáru až o 99 %. Toto číslo je jistě působivé, co to však znamená konkrétně?

   Typické zařízení o objemu půl tuny (1000 liber) používající čisté hasivo s nízkým potenciálem globálního oteplování, například Novec 1230, namísto produktu FM-200® může představovat úsporu emisí skleníkových plynů až o 1183 metrických tun (ekvivalent CO2). Podle kalkulátoru americké Agentury pro ochranu životního prostředí EPA k výpočtu ekvivalentů skleníkových plynů odpovídá toto množství emisí následujícím číslům:
    

   • 2 835 386 mil (4 562 123 km) ujetých průměrným osobním automobilem (emise skleníkových plynů)
   • Nebo spotřeba elektřiny 175 bytů za rok (emise CO2)

   A to je jen jedno zařízení. Jak by vypadal potenciální vliv na životní prostředí, pokud bychom vzali v úvahu naše rozhodnutí z hlediska systémů a zařízení v průběhu několika let?

   Za období 15 let umožnila instalace systémů používajících kapalinu Novec 1230 místo prostředků s obsahem fluorovaných uhlovodíků úsporu více než 50 milionů metrických tun ekvivalentu CO2 u hasicích systémů instalovaných po celém světě. To odpovídá emisím z:
    

   • Více než 115 milionů spotřebovaných barelů nafty (emise CO2)
   • nebo více než 5 miliard spotřebovaných galonů benzínu (emise CO2)

   To jsou čísla, na která můžeme být všichni hrdí!

   U čisticích rozpouštědel a zařízení k parnímu odmašťování
   Volba technických kapalin 3M™ Novec™ k čištění pomocí rozpouštědel a k parnímu odmašťování je také udržitelnou volbou v porovnání se speciálními kapalinami Vertrel™ XF od společnosti Chemours, které obsahují fluorované uhlovodíky HFC-4310mee s vysokým potenciálem globálního oteplování. Podle kalkulátoru americké Agentury pro ochranu životního prostředí EPA k výpočtu ekvivalentů skleníkových plynů dokáže pouhých 100 liber (4,5 kg) HFC-4310mee vyprodukovat až 74,4 metrických tun emisí skleníkových plynů (ekvivalent CO2), což se rovná:
    

   • 178 285 mil (286 860 km) ujetých průměrným osobním automobilem (emise skleníkových plynů)
   • Nebo 172 milionů spotřebovaných barelů nafty (emise CO2)

   Pro porovnání: pokud použijete 45 kg (tj. 100 liber) technické kapaliny 3M™ Novec™ 7100 s nízkým potenciálem globálního oteplování, můžete ušetřit až 50 metrických tun ekvivalentu CO2 v emisích skleníkových plynů.

   Pokud si tyto údaje shrneme, můžeme říci, že každou volbou čistého hasiva a rozpouštědla můžeme pozitivně přispět k ochraně životního prostředí i svojí budoucnosti.

   Vyzkoušejte si sami kalkulátor Agentury pro ochranu životního prostředí EPA k výpočtu ekvivalentů skleníkových plynů a navštivte novou internetovou stránku 3M Novec, kde najdete další důvody, proč volit ekologicky udržitelné produkty.

   ©3M 2017. Všechna práva vyhrazena.
   3M a Novec jsou ochranné známky společnosti 3M.
   FM-200 a VHB jsou ochranné známky společnosti The Chemours Company.
   Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím jejich držitelů.

    

Zaregistrujte se k odběru novinek z oblasti produktů 3M Novec

Poté Vám budou e-mailem zasílány texty psané odborníky a určené odborníkům v oblasti protipožární ochrany, čištění pomocí čisticích rozpouštědel a přípravků.