• share

  Čištění: Velmi významný dodatek k montrealskému protokolu důrazně nařizuje postupné zastavení používání a výroby fluorovaných uhlovodíků (HFC)

  listopadu 03, 2016
  share

  • Delegáti ze 197 zemí dosáhli na 28. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu v Kigali ve Rwandě přelomové dohody o postupném omezování používání fluorovaných uhlovodíků (HFC), které patří mezi nejrychleji se rozšiřující skleníkové plyny. Podle BBC News nazval  ministr zahraničí Spojených států John Kerry tento dodatek „velkým vítězstvím pro Zemi”  a „obrovským krokem vpřed, který se týká potřeb jednotlivých národů, umožňuje nám však také snížit oteplování planety o celou polovinu stupně Celsia.” Podle nové dohody mají rozvinuté země k omezení a útlumu používání předmětných látek méně času než země rozvojové.

   Na konferenci OSN ve Rwandě se 197 států dohodlo na velmi výrazném snížení používání fluorovaných uhlovodíků, silných skleníkových plynů používaných v klimatizačních zařízeních, ledničkách, v čisticích rozpouštědlech a parních odmašťovacích zařízeních. Fluorované uhlovodíky byly vyvinuty v 90. letech a měly nahradit chlorfluorované uhlovodíky (HCFC) a jiné látky narušující ozónovou vrstvu. Fluorované uhlovodíky používané v produktech, jako jsou čisticí prostředek Vertrel™ od výrobce Chemours s obsahem HFC 43-10mee a produkty Solvay Solkane™ a Solvokane™ s obsahem HFC-365mfc, sice nenarušují ozónovou vrstvu, mají však vysoký potenciál globálního oteplování (GWP). Pokračující růst používání fluorovaných uhlovodíků by ve značné míře přispíval ke klimatickým změnám, a proto se členské země OSN společně rozhodly jejich používání postupně omezovat a utlumit na základě stejné dohody, která se zabývala omezením chlorfluorovaných uhlovodíků, tedy Montrealského protokolu.

   Montrealský protokol doplněný novým dodatkem bude zahrnovat následující požadavky:

   • Rozvinutější země jako USA mají zahájit omezování používání do roku 2019;
   • Méně rozvinutým zemím a zemím s vyššími teplotami bude poskytnuto více času na zavedení modernějších technologií ke chlazení a klimatizaci, přičemž některé z těchto zemí omezí používání fluorovaných uhlovodíků do roku 2024.

   Protože všechny tyto kroky probíhají podle stávajícího Montrealského protokolu, který byl ratifikován v roce 1990, je tato dohoda právně závazná. Cílem nového dodatku bude snížit celosvětově používání fluorovaných uhlovodíků o 80 nebo více procent do poloviny tohoto století.

   Při volbě rozpouštědla pro parní odmašťování je důležité vzít v úvahu jeho bezpečnost, udržitelnost a účinnost. 3M™ Novec™ Technické kapaliny splňují regulační požadavky kladené na fluorované uhlovodíky, aniž by to bylo na úkor jejich účinnosti a efektivity nákladů. Na tyto čisticí prostředky se můžete spolehnout, kapaliny 3M Novec se totiž vyznačují vysokou účinností, univerzálností a praktičností v širokém rozsahu použití k parnímu odmašťování, ponořování, ručnímu stírání a čištění nástřikem.

   Získejte více informací o tom,  jakým způsobem se můžete díky technickým kapalinám 3M™ Novec™ připravit na ukončení používání fluorovaných uhlovodíků.

   ©3M 2016. Všechna práva vyhrazena.
   3M a Novec jsou ochranné známky společnosti 3M.
   Vertrel je ochrannou známkou společnosti The Chemours Company.
   Solkane a Solvokane jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky koncernu Solvay nebo některé z jeho přidružených společností.
   Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím jejich držitelů.

Zaregistrujte se k odběru novinek z oblasti produktů 3M Novec

Poté Vám budou e-mailem zasílány texty psané odborníky a určené odborníkům v oblasti protipožární ochrany, čištění pomocí čisticích rozpouštědel a přípravků.