• share

  Kompatibilita kyslíku s kapalinami 3M™ Novec™

  července 09, 2020
  share

  • V současnosti čelí naše populace pandemii způsobené virem Covid-19. Firmy, které se zabývají výrobou kyslíkových zařízení jako jsou kyslíkové plicní ventilátory, mobilizují své síly. Čištění rozvodů kyslíku v těchto zařízeních je kritické jak pro funkčnost, tak i bezpečnost daného zařízení. Čistý kyslík při styku s organickými zbytky tuků představuje vážné nebezpečí výbuchu nebo požáru. Čištění rozvodů za pomoci technologie 3M™ Novec™ 71DE v kombinaci s 3M™ Novec™ 7100 technickou kapalinou přispívá k bezpečnosti procesu s vynikající čistotou a schopností odstraňovat rozpuštěné zbytky.

   3M™ Novec™ technické kapaliny jsou příkladem technologie používané v celé řadě aplikací, včetně procesu přenosu tepla, precizního čištění, nanášení ochranného povlaku proti korozi, hašení požáru a dalších. V zařízeních pro zdravotnické účely mohou zákazníci používat kapaliny 3M Novec pro precizní čištění a odstraňování nečistot z rozvodů a spojovacích částí kyslíkového systému, jakož i pro rozpouštění fluorovaných olejů a tuků.

   Kapaliny 3M™ Novec™ 71DE a 3M™ Novec™ 7100 nabízí vysoce výkonné, ekologicky udržitelné odmašťování pomocí parního nebo ponorného systému čištění.

   Čištění kyslíkových systémů je kritická aplikace, která má vysokou náchylnost ke kontaminaci, riziko kontaktu s hořlavými zbytky a následné zvýšené riziko exploze. Hydrofluoroetherové kapaliny 3M™ Novec™ 7100 and 71DE se osvědčily jako vhodné v mnoha kritických aplikacích čištění kapalného kyslíku (LOX – Liquid Oxygen) nebo kyslíku v plynném skupenství (GOX – Gas Oxygen).

   Kapalina 3M™ Novec™ 7100 byla mnohokrát otestovaná a potvrzuje se, že je kompatibilní s kapalným i plynným kyslíkem včetně materiálů obvykle používaných v těchto kyslíkových rozvodech. Tato kapalina je kvalifikována vládními, vojenskými orgány i komerčními organizacemi pro použití při čištění LOX/GOX. Tato kvalifikace zahrnuje proplachování, parní odmašťování a vnější i vnitřní čištění potrubí. Používá se také jako testovací kapalina pro ověření čistoty po čištění, aby se změřila a spočítala potenciální residua. Pokud je vyžadována zvýšená rozpustnost, kapalina 3M Novec 71DE je aktivní součástí dvoufázového čistícího procesu. Kapalina 3M™ Novec™ 71DE je čistící, oplachovací a sušící povrchové činidlo, které má stabilní poměr složek v každém skupenství (azeotropická směs).

   Kapalina 3M Novec má nízké povrchové napětí, je nehořlavá, se stabilním složením a vysokou rozpustností. Díky kombinaci těchto vlastností je kapalina Novec vysoce účinnou a nákladově efektivní alternativou vůči čistícím prostředkům na bázi vody.

   3M Novec 7100 je používána k důkladnému propláchnutí nebo očištění systému po první silnější čisticí fází s kapalinou 3M Novec 71DE. Kapalina 3M Novec 71DE může být použita jako jediné čistidlo v případě aplikací, kde je nutno ověřit kompletní odpaření nebo odstranění zbytků i po samotném čistidle. Bez ohledu na metodu, by mělo být ověření, jakéhokoli kyslíkového systému, stanoveno pomocí procedur, které byly prozkoumány a certifikovány kvalifikovanými jednotlivci nebo organizacemi.

   Mezi různé ověřovací metody, týkající se čištění kyslíkových systémů existují dvě hlavní normy od American Society for Testing and Materials (ASTM – Americká společnost pro testování a materiály), které musí rozpouštědlo splňovat:

       • ASTM G93: Standardní praxe pro metody čištění a úrovně čistoty pro materiály a zařízení používané v prostředí obohaceném kyslíkem

       • CGA G-4.1: Čisticí zařízení pro kyslíkovou službu (CGA : Compressed Gas Association)

   Příklady aplikací/součástek: spojky, ventily, tlakové lahve, měřidla a regulátory

   Kapaliny 3M™ Novec™ snadno pronikají do malých i mikroskopických spár a prostorů na součátkách s komplexními tvary, a to díky kombinaci nízkého povrchového napětí a nízké viskozity. Tyto kapaliny byly též kvalifikovány hlavními výrobci v leteckém průmyslu pro čištění kyslíkových i hydraulických rozvodů.

   Použití kapalin Novec v procesu čištění může poskytnout výjimečný výkon, nižší provozní náklady, krátké doby čistících cyklů, vysokou bezpečnostní marži pro pracovníky a nízký dopad na životní prostředí.

   Depozice fluorovaných olejů a tuků

   Kapalina 3M Novec 7100 použita jako rozpouštědlo pro fluorované oleje a tuky.

   Fluorované oleje a tuky se často používají v systémech LOX / GOX pro jejich vynikající kompatibilitu s kyslíkem. K aplikaci těchto materiálů je často zapotřebí rozpouštěcího média. Rozpouštědlo ve směsi s lubrikantem významně snižuje viskozitu lubrikantu pro rovnoměrnější nanášení, dokonalé roznesení a migraci do těsných prostor. K tomuto účelu musí mít rozpouštědlo extrémně nízkou viskozitu a nízké povrchové napětí. Po lubrikaci fluorovaného maziva se rozpouštědlo samovolně odpaří.

   Fluorované kapaliny jsou nosná rozpouštědla pro depozici fluorovaných olejů a tuků. Vzhledem k regulačním a environmentálním omezením, zejména v EU, se výběr vhodných fluorovaných kapalin za poslední roky výrazně omezil.

   Fluorované uhlovodíky (HFC) a perfluorpolyethery (PFPE) jsou široce používány jako speciální rozpouštědla pro depozici tuků a maziv. V EU se používání perfluorpolyetherů jako rozpouštědel rychle snižuje kvůli jejich nadměrnému příspěvku emisí (mezi 5 000–10000, v závislosti na molekulové hmotnosti) globálního oteplování (GWP). A také díky HFC, které jsou ve scénáři postupného ukončování prodeje. Při hledání alternativy k HFC si proto mnoho zákazníků vybírá rozpouštědla na bázi hydrofluoroetheru (HFE) jako důvěryhodné řešení napříč mnoha aplikacemi.

   3M Novec kapaliny kombinují výkon, bezpečnost a udržitelnost. Produktové portfolio HFE kapalin od 3M má nulový potenciál pro poškozování ozonu (ODP), nízký GWP index a není dotčeno regulací postupného snižování prodeje kvůli poškozování životního prostředí.

   Kontaktujte nás

Zaregistrujte se k odběru novinek z oblasti produktů 3M Novec

Poté Vám budou e-mailem zasílány texty psané odborníky a určené odborníkům v oblasti protipožární ochrany, čištění pomocí čisticích rozpouštědel a přípravků.