3M Bezpečnost
 • 1. Pro účast v 9100XXi VÝZVĚ musíš odpovědět na 2 soutěžní otázky, vyplnit své osobní údaje a odeslat prostřednictvím www.3M.cz/XXi

  2. VÝZVA běží od 1.5. - 31.5.2017. Do slosování budou počítání pouze ti, kteří odpoví na obě otázky správně.

  Vítězové budou identifikování následovně:
  Kdo správně odpoví jako 11. v pořadí vyhrává první cenu a je tak vítězem 9100 XXi VÝZVY.
  15., 20., 25.,30., 35. správná odpověď získává cenu č.2.
  Třetí cenu získává prvních 10. správných odpovědí.
  Vítězové budou informování emailem po ukončení výzvy (31.5.2017).

  3. Tato výzva je otevřena pro firmy či jednotlivce, kteří jsou starší 18 let, s výjimkou těch, kteří pracují pro 3M velkoobchodníky, distributory a sub-distributory, dále zaměstnanci a jejich rodiny, stejně jako zástupci nebo zprostředkovatelé společnosti 3M. Tito účastníci budou z finálního listu odebráni pořadatelem soutěže.

  4. Pro společnosti nebo jednotlivce je povolena pouze jedna účast. Mnohonásobné účasti nebudou akcetovány a budou vyloučeny z pořadí.

  5. Jméno a příjmení výherců bude publikování na 3M safetyportalu a 3M Česko Facebooku.

  6. Ceny
  3M™ Speedglas™ rozdává dárky celkem za 27 000 CZK.
  1.cenu obdrží absolutní vítěz a je to 3M™ Speedglas™ svárečská kukla s novou samozatmavovací kazetou 9100XXiv hodnotě 16 511,- Kč
  2.cenu obdrží 5 vítezů (3M™ Speedglas™ taška pro svářečské kukly 9100) v hodnotě 1 916,- Kč / tašku
  3.cenu obdrží 10 vítězů (3M™ Speedglas™ svářečská čepice pod kuklu s logem) v hodnotě 84,- Kč / čepici

  7. Peněžní náhrada není možná.

  8. 3M nenese žádnou odpovědnost za odpovědi, které jsou ztracené nebo poškozené při odeslání či nedoručené vlivem technických závad. Doklad o odeslání není automaticky potvrzení o přijetí.

  9. Ceny pro vítěze budou odeslány do 30dnů po ukončení výzvy. Ceny budou odeslány na adresy oznámené vítězem promotérovi přes email po oznámení vítězů. Cílová adresa musí být v rámci České Republiky.

  10. Je výhradní odpovědnost účastníka, aby bylo zajištěno, že má povolení k účasti ve výzvě. Promotér není zodpovědný za vyšetřování, zda je účastník autorizován k účasti ve výzvě či nikoliv.

  11. Účastí ve výzve účastník souhlasí s podmínkami použití osobních údajů.

  Výběrem oblasti Vašeho zájmu a odesláním tohoto formuláře udělujete společnosti 3M Česko spol. s r.o., se sídlem Praha 4, V Parku 2343/24, PSČ: 148 00, IČ: 41195698, (dále jen „společnost“), výslovný souhlas se shromažďováním a zpracováním Vašich osobních údajů uvedených v tomto formuláři za účelem zasílání informací z vybraných oblastní týkajících se výrobků a služeb společnosti, a to na dobu poskytování této informační služby. Dále souhlasíte s tím, aby společnost zasílala tato obchodních sdělení na e-mailovou adresu uvedenou v tomto formuláři. Souhlasíte s tím, aby společnost předala osobní údaje svým distributorům za účelem nabízení zboží a služeb.

  Berete na vědomí, že způsob zpracování Vašich osobních údajů je blíže popsán v Politice 3M ochrany soukromí na internetu.

  Tento svůj souhlas udělujete dobrovolně a můžete jej kdykoliv písemně odvolat odesláním odvolání na elektronickou adresu jvojta@mmm.com.

  12. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky v případě událostí a okolností, které jsou mimo jeho kontrolu, včetně ukončení celé soutěže.

  13. Rozhodnutí vyhlašovatele je konečné a žádná další korespondence nebude brána v potaz.

  14. Vyhlašovatel je 3M Česko s.r.o.

  15. Tyto podmínky se řídí zákony České Republiky.