1. Czech Republic
  2. Domovská stránka
  3. Tip a rady
  4. Obecné zásady první pomoci

Produkty vyobrazené nebo zmíněné na této stránce jsou zdravotnickými prostředky. Vždy si prosím pečlivě prostudujte návod k použití (byl-li vydán) a informace o bezpečném používání prostředku.

OBECNE ZASADY PRVNI POMOCI

OBECNÉ ZÁSADY PRVNÍ POMOCI V MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH

Slovo rána (zranění) se vztahuje na jakékoliv porušení kůže. Pokud z rány vytéká krev, je třeba krvácení rychle zastavit. Dříve než začnete ránu ošetřovat, umyjte si ruce a nasaďte ochranné rukavice.


ODŘENINY A DROBNÉ ŠKRÁBANCE

Odřenina je zpravidla poškození pokožky (ze sady Spofaplast Náplasti první pomoci); slovo škrábanec se vztahuje na poškození kůže nebo sliznic. Mohou je doprovázet malá krvácení. Poškozené místo nejdříve umyjte (např. fyziologickým roztokem) a dezinfikujte. Na poškozený povrch kůže nepoužívejte alkohol nebo peroxid vodíku. Odřeniny a drobná poranění zabezpečte náplastí s krytím na rány (ze sady Spofaplast Mini Lékárnička). V případě škrábance přiložte na ránu sterilní gázu a přitiskněte. Po zastavení krvácení použijte náplast nebo krytí na rány. Ránu s výpotkem zabezpečte krytím z netkané textilie Spofaplast.


ŘEZNÉ RÁNY A TRŽNÉ RÁNY

Řezná rána je důsledkem zranění ostrým předmětem (nožem, sklem). Ke vzniku tržných ran přispívají zakřivené předměty (např. hák). Mělké rány jsou spojeny s nižší bolestivostí a menším krvácením; větší bolest a intenzivnější krvácení doprovázejí hluboké rány – s poškozením větších krevních cév.

Řezné a tržné rány se ošetřují podobným způsobem. Ránu opláchněte vodou, dezinfikujte a zastavte případné krvácení. Připravte si dvojitou vrstvu sterilní ošetřovací gázy a přichyťte ji pomocí náplasti Spofaplast (textilní, transparentní nebo z netkané textilie). Při větších ranách použijte netkané krytí na rány s absorpční vrstvou. Menší řezné rány, které nevyžadují šití, můžete ošetřit pomocí voděodolné náplasti Spofaplast Max Hold, která drží na kůži až 48 hodin a zabrání pronikání vody nebo jiných nečistot do rány.

Pokud v ráně uvízla cizí tělesa, neodstraňujte je. Ránu zabezpečte sterilní ošetřovací gázou připevněnou např. elastickou páskou a postiženého zavezte do nemocnice. Pokud krytí rány nasákne krví, neodstraňujte je, ale použijte další vrstvu gázy.

REZNE RANY

TEPELNÉ POPÁLENINY

Tepelné popáleniny jsou takovým typem poškození kůže, ke kterému dochází vlivem vysokých teplot: mohou vznikat v důsledku kontaktu s ohněm, horkým povrchem, kapalinou nebo párou. Rozlišujeme následující stupně popálenin: první (povrchové poškození se zarudnutím a prokrvením); druhý (poškození škáry s bolestí, otokem, zarudnutím a puchýři); třetí (změny v celé vrstvě kůže, se zbělením, nejednou také se spálením kůže a hlubších tkání).

Na popáleniny jakéhokoliv stupně nikdy nepřikládáme led, nenatíráme je tuky, olejem, mastmi, puchýře nepropichujeme. Nedovolte, aby se rána dostala do kontaktu s chlupatým materiálem, který by k ní mohl přilnout; popálená místa neošetřujte vatou. První pomoc při popáleninách všech stupňů spočívá v chlazení kůže studenou vodou po dobu minimálně 10 minut (nepoužívejte vodu s ledem). Postižené místo zabezpečte čistým krytím na rány z nepřiléhajícího materiálu.


POLEPTÁNÍ

K poleptáním dochází v důsledku kontaktu s žíravinou nebo jejími výpary, které mohou způsobit poškození kůže, sliznic nebo dýchacích cest. Každé poleptání musí být vyšetřeno a ošetřeno lékařem.

Snažte se z těla postiženého co nejrychleji odstranit toxickou látku. Odstraňte z jeho těla oblečení a po dobu 20–30 minut oplachujte tekoucí vodou. Pozor: výjimkou je pálené vápno (nehašené), které třeba nejdříve setřít z povrchu kůže, teprve pak ji lze opláchnout silným proudem vody. Ránu nakonec zakryjte suchým sterilním krytím na rány a k poškozenému přivolejte lékařskou pomoc.


OMRZLINY

Omrzliny jsou přechodné nebo nezvratné změny v tkáních, které vznikají v důsledku přebývání v studeném prostředí, přímým kontaktem s ledem nebo studeným kovem. Dělí se na čtyři stupně: první – pouze povrchové změny (zarudnutí, poruchy smyslů); druhý – změny nezasahují celou vrstvu kůže (puchýře, porucha vnímání bolesti); třetí – změny v celé vrstvě kůže (bledá kůže, nepociťování bolesti); čtvrtý – změny na kůži a přilehlých strukturách (svalech, šlachách, kostech).

Omrzlá místa chraňte před účinky chladu – můžete je hřát vlastním tělem nebo použít suché sterilní krytí s vrstvou ošetřovací vaty. Postižené místo nenatírejte, nemasírujte ani přímo neohřívejte. Postižené osoby zpravidla vyžadují hospitalizaci – zákroky ohřívání, analgetickou a preventivní léčbu (podávání antibiotik).


VYBER SI SVŮJ PRODUKT