Jak nasadit 3M™ Aura™ 9300+Gen3

 • Jednorázové respirátory jsou účinné jen tehdy, když je okraj respirátoru a obličeje dobře utěsněn. V okamžiku narušení tohoto utěsnění je narušena také ochrana, protože kontaminovaný vzduch může procházet přes otvory. Při každém použití respirátoru je třeba dodržovat pokyny pro nasazení.

3panelový design

– Navrženo tak, aby padl na různé tvary a velikosti obličejů

NOVÝ Cool Flow™ Comfort ventilek*

– Funkce úchopu usnadňuje nasazování, změnu polohy a snímání respirátoru
*(pouze 9312+Gen3, 9322+Gen3, 9332+Gen3)

NOVÉ jedinečné úchyty na horním a spodním panelu

– Určeno pro snazší nasazování, změnu polohy a snímání respirátoru

Integrovaná svorka na nos a měkká pěna na nos

– Možnost pohodlného přizpůsobení

Plastický horní panel

– Navrženo pro menší zamlžování 3M brýlí


Videa nasazování


Postup nasazování

 • Fitting process – step 1

  1. Rubovou stranou nahoru a pomocí úchytů oddělte horní a spodní panel.

 • Fitting process – step 2

  2. Zatáhněte za úchyty bradového a nosního panelu tak, aby se svorka nosu ohnula a respirátor měl tak tvar žlábku. Zkontrolujte, zda jsou oba panely zcela rozvinuté.

 • Fitting process – step 3

  3. Držte respirátor pevně za úchyty a přitom ho mějte otočený otevřenou stranou k obličeji. Následně respirátor k obličeji přibližte.

 • Fitting process – step 4

   4a) Respirátor S VENTILKEM - jednou rukou podržte boky ventilku tak, aby respirátor držel na obličeji.


  4b) Respirátor BEZ VENTILKU - držte respirátor ve tvaru žlábku otevřenou stranou směrem k obličeji.

 • Fitting process – step 5,6

  5. Druhou rukou postupně vezměte oba pásky a přetáhněte je přes hlavu.

  6. Umístěte horní pásku na temeno a spodní pásku pod uši. Pásky nesmějí být překroucené. Upravte pomocí úchytů horní a spodní panel tak, aby bylo uchycení pohodlné. Zkontrolujte, zda nejsou panely složené a že jsou úchyty zcela rozložené.

 • Fitting process – step 7

  7. Oběma rukama vytvarujte svorku na nos podle tvaru nosu tak, aby byla zajištěna dobrá přilnavost a utěsnění. Zmáčknutí svorky nosu jen jednou rukou může mít za následek menší efektivitu výkonu respirátoru.

 • Fitting process – step 8

  8. Utěsnění respirátoru na obličeji je třeba před vstupem na pracoviště ověřit.


Rychlá fakta o zkoušce těsnosti

Zkoušku těsnosti požaduje mnoho státních regulačních orgánů a zároveň je klíčová pro bezpečné dýchání. V tomto seznamu jsou uvedeny některé důvody a způsoby testování těsnosti.

 • Před prvním použitím respirátoru je třeba provádět zkoušky těsnosti tzv. fit testy.
  Dále je nutné provádět fit testy u zaměstnanců, kdykoliv se začne používat respirátor jiné velikosti, stylu, modelu nebo typu, příp. když došlo k fyzické změně, která by mohla ovlivnit přiléhavost (jako např. významná změna hmotnosti, zubařský zákrok nebo jiné změny na obličeji) a podle některých státních regulačních orgánů pravidelně (například organizace OSHA v USA vyžaduje zkoušky alespoň jednou za rok, v EU jsou zkoušky těsnosti doporučené normou EN 529:2005).
 • Respirátory, neboli jednorázové filtrační polomasky je nutné otestovat na těsnost před použitím na pracovišti.
  To platí v některých zemích, např. USA nebo Spojeném království, ale společnost 3M doporučuje, aby se testování těsnosti provádělo před povinným použitím na pracovišti.
 • Mnoho státních regulačních orgánů však upřesňuje, že by osoby/subjekty provádějící fit testy měli vědět, jak test provádět, poznat nesprávné výsledky a vybavení vhodně čistit a udržovat. Některé země mají dobrovolné plány hodnocení kompetence osob provádějících fit testy, např. plán BSiF Fit2Fit, který funguje ve Spojeném království (www.fit2fit.org).
 • Kvalitativní test těsnosti (QLFT) se smí používat jen u některých podtlakových respirátorů a filtračních masek, dále pak přetlakových dýchacích masek s dodávkou čistého vzduchu. Závisí na schopnosti uživatele rozpoznat konkrétní chuť, pach nebo dráždivou látku. Kvantitativní test těsnosti (QNFT) lze využít k otestování těsnosti libovolného těsně padnoucího prostředku ochrany dýchacích orgánů. Jeho součástí je měřicí přístroj, který měří průnik podél lícnice poskytuje kvantifikovaný výsledek, který se nazývá „ fit faktor“.
 • Bez testování těsnosti neexistuje způsob, jak zjistit, zda respirátor skutečně dokáže poskytovat udávanou úroveň ochrany pro konkrétního pracovníka. Špatně padnoucí respirátor pravděpodobně neposkytuje udávanou úroveň ochrany jmenovitého faktoru ochrany (NPF) ani faktoru přidělené ochrany (APF).
 • Respirátor funguje jen v případě, kdy vzduch prochází filtrem. Vzduch proudí cestou nejmenšího odporu, takže pokud respirátor dokonale netěsní na obličeji, vzduch proudí netěsnostmi - namísto respirátorem. Proto je klíčové zajistit při nošení jednorázových respirátorů správnou přiléhavost.
 • OOPP na ochranu dýchacích orgánů se často používají současně s dalšími osobními ochrannými prostředky. Ochranné brýle, ochrana sluchu, obličejové štíty, přilby i overaly mohou ovlivňovat těsnost respirátoru. Fit testy musí zajistit, že je ochranný prostředek kompatibilní a nesnižuje efektivitu respirátoru z důvodu snížení jeho těsnosti.
 • Plnovousy, kníry, a dokonce i strniště narušují těsnost jednorázového respirátoru. Proto regulační orgány vyžadují hladké oholení zaměstnanců v den testování těsnosti a zakazují vousy na místech, kde respirátor přiléhá k obličeji.
 • Proto testování těsnosti obsahuje několik cviků, jako otáčení hlavy a mluvení. Tím je určena schopnost respirátoru zachovat těsnost, i když je pracovník v pohybu.